Close search

Mozartův efekt dobývá další pole: Poslech jeho sonáty pomáhá i na záchvaty epilepsie

Wikimedia Commons/Barbara Krafft, Public Domain Zdroj: Wikimedia Commons/Barbara Krafft, Public Domain

O Mozartově efektu se mluví od roku 1993, kdy bylo prokázáno, že jeho hudba má pozitivní vliv na zdraví a výšku IQ. Poslech jeho Sonáty pro dva klavíry totiž přispívá ke zvýšení prostorové inteligence.

Podle informací Fakultní nemocnice v Motole žije v České republice asi 80 000 pacientů s aktivní epilepsií, dalších přibližně 160 000 lidí se někdy během života s epilepsií léčilo. Každý rok u nás přibývá přibližně 5 000 nových případů, v průměru je denně stanovena diagnóza epilepsie u 14 lidí.

Mozartem na epilepsii

Kanadská studie, zveřejněná v periodiku Epilepsia Open, ukazuje, že poslouchání Sonáty pro dva klavíry od Wolfganga Amadea Mozarta jednou denně, může snížit počet záchvatů u pacientů s epilepsií.

Doktorka Marjan Rafiee a její kolegové z Toronto Western Hospital požádali 13 pacientů s epilepsií, aby v průběhu tří měsíců poslouchali denně prvních šest minut Sonáty pro dva klavíry v D dur, K. 448, jak zní její celý název. Ve druhé části studie, která také trvala tři měsíce, účastníci poslouchali zakódovanou verzi sonáty. Měla podobné rysy, ale byla náhodně smíchána a postrádala rytmus.

Během studie bylo dávkování léků udržováno na nezměněné úrovni, dobrovolníci si vedli deníky záchvatů a sledovali jejich frekvenci.

Mozart vyhrává

Po půl roce byly výsledky vyhodnoceny a ukázalo se, že poslech upravené sonáty v kontrolní části studie neměl takový efekt jako původní skladba. Šlo o jiný přístup, neboť předchozí studie vlivu hudby na záchvaty epilepsie používaly v kontrolních částech ticho.

Naše výsledky ukazují, že každodenní poslech Mozartovy sonáty byl spojen se snížením frekvence záchvatů u dospělých jedinců s epilepsií," vysvětluje Rafiee listu Daily Maily. „To naznačuje, že každodenní poslech Mozarta lze považovat za doplňkovou terapeutickou možnost, jak snížit výskyt epileptických záchvatů."

Kanadští výzkumníci teď připravují další studii, s větším počtem zapojených účastníků, a budou sledovat působení Sonáty pro dva klavíry v průběhu delšího časového období.

Zdroj: fnmotol.cz, onlinelibrary.wiley.com, dailymail.co.uk

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu