Close search

Vysoké EQ je superchopnost, říká psychoterapeutka: 3 znaky, podle kterých poznáte, že jej máte

Unsplash Zdroj: Unsplash

Psychoterapeutka Erin Leonard popsala pro Psychology Today, jak poznáte, že disponujete vysokým EQ. A jaký to má vliv na váš život.

Emoční inteligence inspiruje ke spolupráci, usnadňuje důvěru ve vztahy a umožňuje člověku pomáhat ostatním a posilovat je, píše Erin Leonard pro Psychology Today. Vhled, který získáme díky emoční inteligenci, často podporuje osobní růst a štěstí. A pochopení toho, jak EQ vypadá v „reálném životě“, nám může pomoci pokračovat v kultivaci těchto vlastností.

3 znaky vysokého EQ

1. Člověk, který je citově naladěn na ostatní, je obvykle emocionálně inteligentní. Vnímání pocitových stavů ostatních umožňuje jednat svědomitě a reagovat na emocionální potřeby kolegů a blízkých osob.

2. Jedinec, který si je vědom sebe sama, je často emocionálně inteligentní. Schopnost dívat se na sebe vede k získání vhledu. Toto nám pomáhá v uvědomění si možných chyb ve vztahu k ostatním. Vědomí, že naše slova nebo činy negativně ovlivnily kolegy, přátele či milovanou osobu, umožňuje tento chybný krok opravit.

3. Člověk, který je v kontaktu se svými nepříjemnými emocemi, je dokáže identifikovat a popsat, ale také diskutovat o konkrétních emočních stavech. Rozlišování mezi pocity, jako je zklamání, bolest, závist, hněv, frustrace, stud, smutek, strach a zmatek, může pomoci otevřít se a porozumět intenzivním emocím. Toto porozumění pak pomáhá reagovat na obtížné emoce konstruktivně místo destruktivně.

Když se člověk dokáže emocionálně naladit na druhé a být empatický, dokáže si uvědomit sebe sama a být v kontaktu s nepohodlnými emocemi, poskytuje mu to příležitost pomoci sobě a druhým místo ublížení. Takový člověk je obvykle schopný pěstovat zdravé vztahy s dalšími lidmi. Silné introspektivní schopnosti navíc pomáhají při samoregulaci a nápravě chyb, kterým se nikdo nevyhne. A z toho pramení také trvalý osobní růst. Psychoterapeutka Erin Leonard měla pravdu. Pokud disponujete vším, co bylo popsáno v předchozích řádcích, lze to nazvat superchopností.

Zdroje informací:
Psychologytoday.com: High EQ Is a Superpower: Three Habits Signify You've Got It

Nejčtenější články