Close search

Existují tři druhy inteligence. Tu třetí nejspíš neznáte, a přece je důležitá

Pixabay Zdroj: Pixabay

Ať chceme, nebo ne, současný svět je propojený. Pracovní týmy složené z lidí různých kultur nejsou nic výjimečného. Úspěch firem automaticky předpokládá mezinárodní působnost. Do popředí tak vystupuje tzv. kulturní inteligence, tedy schopnost člověka obstát, komunikovat a fungovat v různých kulturních kontextech.

Vedle IQ a EQ (emoční inteligence) se dnes klade důraz také na CQ (kulturní inteligenci, anglicky Culture Intelligence), zvláště u firem a institucí, kde se setkávají lidé z různých koutů světa a z různých kulturních prostředí. Pokud spolu mají lidé různých kultur spolupracovat, bez CQ se neobjedou.

Nízká nebo vysoká míra CQ?

Každý z nás vychází z určitého prostředí, toto prostředí má své typické zvyklosti, chování, komunikaci. Bohužel, právě své vlastní prostředí považujeme za normální. Ta ostatní v nás budí přinejmenším rozpaky. Přirozeně se obáváme neznámého, strach snadno přerůstá v odsuzování.

Negativní postoj vůči jiným kulturám značí nízkou úroveň CQ, a to i v umírněné podobě, kdy na ostatní prostě jen nahlížíme skrze svoji vlastní kulturní optiku a odmítáme připustit, že existují i optiky jiné. S takovým přístupem, resp. nízkou úrovní CQ odsuzujeme předem k nezdaru jakoukoliv podobu spolupráce s někým z jiného kulturního prostředí. Týmy lidí různých kultur a nízké kulturní inteligence logicky nefungují a selhávají i v těch nejjednodušších úkolech. Přitom se v praxi tvoří především proto, aby vyřešily komplikované problémy často globálního charakteru.

Kulturní inteligence je v různorodých týmech nedocenitelná, navíc má přesah. Nese v sobě také flexibilitu, schopnost přizpůsobit se. Jde ruku v ruce s vyjednávacími schopnostmi, pojí se s vlastnostmi vůdčích osobností nebo obchodními dovednostmi, zvláště v mezinárodním prostředí.

Inteligence a výkonnost

Na význam kulturní inteligence poukázala studie, která srovnávala IQ, EQ a CQ u švýcarských vojenských důstojníků, kteří se účastní mezinárodních tréninků a připravují se na působení kdekoliv ve světě. Přestože výkonnost ovlivňují všechny tři druhy inteligence, studie potvrdila, že v mezinárodním prostředí hraje největší roli právě kulturní inteligence. S nízkou úrovní kulturní inteligence totiž člověk v mezinárodním týmu neuspěje, i přes vysokou úroveň IQ.

Chcete vědět víc? PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Nejčtenější články