Close search

Žena podle vědců dokáže zjistit vztah muže k nezávaznému styku pohledem do jeho tváře. Funguje to i naopak?

Unsplash Zdroj: Unsplash

Podle nové studie dovedou ženy posoudit postoj muže k příležitostnému sexu podle struktury jeho obličeje. Naopak už je to trošku složitější. Proč je tomu tak?

V periodiku Evolution and Human Behavior vyšla nedávno studie s názvem Tvar obličeje poskytuje nápovědu k sociosexualitě u mužů, ale ne u žen, v níž dva vědci z australské Macquarie University zkoumali, jestli lze z pouhého pohledu do obličeje zjistit, jak je na tom protějšek s příležitostným sexem.

Tvář a sex

Vědci shromáždili 123 mladých lidí a požádali je o vyplnění dotazníku o jejich postojích k sexuálním vztahům. Pak je vyfotili a tyto fotografie ukázali 65 dobrovolníkům, kteří si měli tipnout ochotu „pokusných subjektů“ zapojit se do příležitostného sexuálního vztahu.

Ukázalo se, že ženy dokázaly s vysokou přesností uhodnout muže, kteří byli otevřenější příležitostnému sexu. Paradoxně muži nebyli schopni odhadnout sociosexuální orientaci žen na fotografiích.

To nás překvapilo. Schopnost správně posuzovat tuto oblast by byla velmi užitečná také pro muže, kteří se snaží zjistit, kdo by se mohl zajímat o krátkodobé nezávazné vztahy. Nebo naopak, koho by mohlo zajímat něco dlouhodobějšího a vážnějšího," uvedl ve svém prohlášení spoluautor studie Ian D. Stephen.

Zájem o příležitosný sex

Aby se již zmiňované zjištění potvrdilo, vědci připravili také fotografie, na kterých byly namíchány části obličejů lidí s volnějším přístupek k nezávaznému sexu, ale zvlášť také těch ostatních. Dopadlo to stejně. A jak vypadá muž, který je podle studie otevřený příležitostnému sexu? Má prý delší tváře a nos, vyšší čelo a větší oči.


Myslíme si, že to ukazuje na roli testosteronu," říká výzkumník Joe Antar. „Vyšší hladiny testosteronu jsou spojeny s více mužskými rysy obličeje a s více typicky mužským chováním, jako je zájem o krátkodobé, nezávazné vztahy. Protože testosteron hraje v ženském vývoji mnohem menší roli, to by také vysvětlovalo, proč se informace o přístupu ke vztahům v ženských tvářích nevyskytují.

Autoři studie ovšem dodávají, že bude potřeba připravit další výzkumy, aby se jejich zjištění mohlo potvrdit, respektive vyvrátit. Musí zapojit víc respondentů a zvolit i pestřejší složení skupin. Teď byli všichni bílé barvy pleti a pravděpodobně heterosexuální, což s ohledem na populaci Země není příliš reprezentativní.

Zdroje informací:
Iflscience.com: Women Can Judge Men's Attitude To Casual Sex Just By Looking At His Face, Says Study
Sciencedirect.com: Facial shape provides a valid cue to sociosexuality in men but not women

Nejčtenější články