Close search

Emoční labilita k některým lidem zkrátka patří, není to jen psychická porucha

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Emoční labilitu, také náladovost, proměnlivost, nestálost, náhlé změny nálady zaznamenáváme zejména v souvislosti s psychiatrickými onemocněními. Výkyvy nálad však čas od času trpíme všichni, nejenom z vnějšího pohledu, ale i jako původci. Emoční labilita totiž souvisí s temperamentem a může být přirozenou vlastností konkrétního člověka.

S emoční labilitou sice pracuje psychiatrie a psychologie, ale pokud člověka neomezuje v normálním fungování, nejde o nic patogenního. Přestože může být například projevem bipolární afektivní poruchy (maniodepresivní psychózy), nemusí být nutně duševní poruchou vyžadující odbornou pomoc.

Jak se pozná labilita?

Emoční, laicky nazývaná také psychická labilita, bývá přisuzována hysterkám nebo histriónům (lidem s histriónskou poruchou osobnosti). Ve skutečnosti náleží ke každému z nás, záleží na temperamentu, konkrétní situaci a také období života. Labilita se projevuje zpravidla v emočně náročných situacích, při stresu nebo v období dospívání, ke kterému náladovost prostě patří. Svůj podíl na tom mají zajisté i hormonální změny, které zažívají ženy během těhotenství či šestinedělí.

Život s labilní osobností rozhodně není procházka růžovou zahradou, přesto si takové osobnosti vybíráme za partnery. Nemusí to být kvůli sebezničujícím sklonům, labilita se totiž pojí i s vlastnostmi, které jsou okouzlující. Než se nálada rapidně promění, bývá pozdě. Emočně nestabilní osobnosti navíc projevují silnou touhu po lásce a bezpečí, to bývá pro protějšek přitažlivé. Bohužel těmto osobnostem chybí schopnost udržet zdravý vztah,“ poukazuje Joe Navarro v knize Nebezpečné osobnosti.

Mohlo by být hůř...

Je typická pro cholerika a melancholika. Přestože může být emoční labilita vnímána negativně, souvisí s jistou hloubkou prožívání, která kontrastuje s lhostejností a povrchními emocemi flegmatika či sangvinika. Přestože labilitě není vlastní duševní klid nebo rozvaha, stále nejde o neuroticismus, který v psychologii znamená komplexní duševní nevyrovnanost, nejenom v oblasti emoční.

Existuje také pojem emoční tenacita, která je opakem lability. Člověk pak emoce prožívá nadměrně dlouho, nedokáže se konkrétních emocí zbavit, ač by chtěl. U labilního člověka to jde samo a velmi rychle. Jisté je, že jednotvárnost a nuda s ním nehrozí.

CHCETE VĚDĚT VÍC? EMOČNÍ LABILITU PŘIBLIŽUJE FOTOGALERIE:

Literatura: Navarro, Joe; Poynter, Sciarra Toni: Nebezpečné osobnosti. Jak je odhalit a chránit se před nimi - Příručka bývalého agenta FBI. Praha: Grada, 2015.

Nejčtenější články