Close search

Utíkáte před konflikty? Vyhýbáte se nepříjemným situacím? Zkuste to vyřešit zcela opačně

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Emoce patří ke každému člověku a zdaleka nejde jenom o emoce pozitivní. Život přináší i nepříjemné situace, ve kterých pociťujeme strach, obavy, pochybnosti, nejistotu a další negativní pocity. Ani tyto emoce bychom však neměli potlačovat. Mohou nám být dokonce prospěšné.

Příležitost k sebepoznání

Ve chvílích, kdy je člověk zaplaven negativními emocemi, nejistotou, pochybnostmi nebo bezmocí, snadno podléhá stereotypním programům. Ty navádí buď k útěku, anebo k boji. Každý konflikt znamená nezvládnutí situace, ale současně nabízí i sebepoznání, které je prvním krokem k osobnímu rozvoji.

Dokážeme-li si připustit právě pociťované emoce i programy, které nás ovládají, jsme na nejlepší cestě vymanit se z jejich zajetí. Zvládnout vlastní emoce je přitom základní podmínkou pro zvládnutí emocí jiných.

Je-li na každé nepříjemné situaci něco pozitivního, je to právě možnost dozvědět se něco o sobě, o svých emocích, o svém prožívání i vzorcích chování. Člověk často nevidí své vlastní chyby, ale velice dobře je dokáže rozpoznat na druhých. Vadí-li nám něco na lidech z okolí, zpravidla to je něco, co máme v sobě nevyřešené. Tak funguje jeden ze základních psychologických mechanismů.

Sebepopření není cesta

Lidé mají tendenci přeceňovat se, většina lidí si dokonce o sobě myslí, že jsou lepší než ostatní. Lidé chtějí sami sebe vidět v tom lepším světle, považují se za dobré, ale všichni máme i své stinné stránky. Pokud své slabosti potlačujeme, popíráme je nebo vytěsňujeme ze svého vědomí, zbavujeme se tím také možnosti s nimi něco dělat.

Pohled na sebe sama nemusí být příjemný, ale je to směr osobního růstu. Začíná právě tím, že z nepříjemných situací nebudeme utíkat, ale budeme se snažit je lépe pochopit. Řešením není ani poukazovat na druhé, má-li být nepříjemná situace či přímo konflikt přínosem, musíme se zaměřit na sebe. Nejde přitom o žádné sebemrskačství, naopak. Sebepoznání každému umožňuje stát se lepším.

CO JE TO VLASTNĚ SEBEPOZNÁNÍ A JAK NA TO? PODÍVEJTE SE DO GALERIE:

Nejčtenější články