Close search

Golemův efekt: Cokoliv očekáváte, stane se

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Jak si představujete svoji budoucnost? Pociťujete obavy, máte pochybnosti o dosažení svých plánů, chybí vám víra ve vlastní schopnosti? Golemův efekt říká, že se vaše černé plány nejspíš naplní. Realitou se stanou i plány nadějné, budete-li je mít. Tomu se zase říká Pygmalion efekt.

Golemův efekt (negativní) a Pygmalion efekt (pozitivní), souhrnně také Rosenthal-Jacobsonův efekt, potvrzují fenomén sebenaplňujícího očekávání. Týká se osobního života, výchovy dětí, mezilidských vztahů, ale i kariéry nebo vědeckého výzkumu. I vědci si musí dávat pozor na to, aby svým očekáváním nevědomě neovlivnili výsledky svých experimentů. A možné to bezpochyby je.

„Na má slova dojde“

Člověk nemusí mít zrovna ambice v oblasti jasnovidectví nebo věštění, a přece se chová tak, aby na jeho slova došlo. Psycholog Tomáš Novák ve své publikaci Posilněte si svoji vůli popisuje fungování Golemova efektu ve školním prostředí. Žák s dobrou pověstí bývá u učitelů hodnocen lépe, učitelé tímto způsobem potvrzují svá očekávání. Dělají to nevědomě, ale jejich chování jednoznačně vede k naplnění očekávání.

Ze školního prostředí ostatně pochází i slavný Rosenthal-Jacobsonův experiment, který Golemův, resp. Pygmalion efekt potvrdil již v šedesátých letech minulého století.

„To už znám“

Golemův efekt názorně ilustruje také experiment gruzínských psychologů. Opakovaně lidem dávali do rukou koule, do pravé těžší a do levé ruky lehčí kouli. Člověk po určité době začne očekávat, že do pravé ruky dostane těžší a do levé lehčí závaží. Ačkoli výzkumníci koule vymění, člověk už vnímá hmotnost koulí dle svého očekávání. Přestože má v levé ruce nově těžší kouli, větší zátěž vnímá v ruce pravé.

Pokud jde o koule, nejedná se o nic zásadního. Horší jsou každodenní situace naplněné negativním očekáváním, potažmo předsudky a stereotypy. Například když své kolegy považujeme za neschopné, bude dle toho jejich práce vypadat, sami k tomu podvědomě přispějeme. Co teprve stav, kdy za neschopné budeme považovat svého partnera nebo děti?

JAK FUNGUJÍ POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ OČEKÁVÁNÍ? TO VÁM PROZRADÍ FOTOGALERIE:

Novák, Tomáš: Posilněte si svoji vůli. Praha: Grada, 2009.

Nejčtenější články