Close search

Praha buduje novou Záchrannou stanici. Nechce nechat volně žijící živočichy napospas osudu

MHMP Zdroj: MHMP

Lesy hlavního města Prahy získaly stavební povolení pro stavbu nové Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Ta současná se nachází již v technicky nevyhovujícím stavu jak pro zvířata, tak zaměstnance. Nyní bude následovat výběr zhotovitele stavby. Stavba za více než 170 milionů korun by tak mohla být zahájena do konce roku.

Praha je jedno z nejzelenějších měst na světě a zvířata se tu tak občas nepříjemně střetnou s lidskou činností. Naštěstí tu máme záchrannou stanici, kde její pracovníci odvádějí skvělou práci, a tak se nám daří zvířata léčit a vracet je zpět do přírody. Současné podmínky v záchranné stanici jsou však jak pro zvířata, tak pro zaměstnance zcela nevyhovující. Proto hlavní město přistoupilo ke stavbě nové stanice,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

MHMP

Záchranná stanice ročně přijme více jak 5 000 zraněných či jinak handicapovaných živočichů a je tak nejvytíženější ze všech záchranných stanic v České republice. Záchrannou stanici provozují Lesy hl. m. Prahy od roku 2012 v provizorních podmínkách stavebních buněk a dočasných voliér a jen s vypětím sil všech pracovníků stanice se v těchto podmínkách dá zvládat nápor živočichů. Nový areál výrazně zlepší podmínky pro léčené zvířecí pacienty, usnadní jejich rekonvalescenci i návrat do volné přírody.

Protože výstavba areálu bude probíhat při stávajícím provozu, musí být dobře koordinována a rozdělena na několik etap,” říká ředitel Lesů hl. m. Prahy Ondřej Palička.

Projekt počítá s výstavbou veterinární ordinace s operačním sálem a několika jednotkami intenzivní péče i výstavbou rehabilitačních voliér a výběhů, které odpovídají požadavkům na péči o nejčastěji přijímané druhy živočichů. Dominantou areálu bude léčebné zařízení pro labutě a další vodní ptáky a komplex voliér pro péči o mláďata veverek. Nový areál je dimenzován až na cca 800 ošetřovaných živočichů a svými parametry bude plně vyhovovat současné platné legislativě i požadavkům hlavního města na péči o volně žijící živočichy.

V roce 2019 přijala záchranná stanice 5 368 živočichů 138 různých druhů. Dvě třetiny jsou ptáci, zbytek savci. Z častých druhů jsou to například labutě, kachny, ježci, netopýři. Objevují se i vzácné a chráněné druhy např. sokol stěhovavý, výr velký a další.

Areál nové záchranné stanice je je navržen scela v souladu se Strategií adapatce hl. m. Prahy na klimatickou změnu. V maximální míře se zde bude například využívat dešťová voda a všechny navržené budovy mají zelené střechy,“ doplnil náměstek Petr Hlubuček.

Nejčtenější články