Close search

Kvalitnější život ve stáří: Víc pohybu, méně sezení, říkají vědci

Freepik Zdroj: Freepik

Studie University of Cambridge ukazuje významnou souvislost mezi sníženou fyzickou aktivitou a nižší kvalitou života. Zjednodušeně řečeno, pokud na stará kolena sedíte u televize, na kvalitní život můžete zapomenout...

Magazín ScitechDaily píše, že fyzická aktivita, hlavně když jde o střední aktivitu, která zvyšuje srdeční frekvenci, snižuje riziko řady onemocnění. A to včetně srdečních chorob, mrtvice, cukrovky a rakoviny. Dospělí by měli vykonávat alespoň 150 minut aktivity střední intenzity nebo 75 minut aktivity vysoké intenzity týdně. Rovněž je důležité přerušit delší období sedavého zaměstnání lehkou aktivitou, alespoň stáním, protože to má pro starší lidi výrazný zdravotní přínos.

Jak mít v důchodu kvalitní život

Tým výzkumníků University of Cambridge zkoumal úrovně aktivity 1 433 lidí ve věku 60 a více let pomocí akcelerometrů. Kromě toho se zabývali kvalitou života související se zdravím. Účastníci studie dostali skóre mezi 0 (nejhorší kvalita života) a 1 (nejlepší) na základě jejich odpovědí na dotazník. Čím nižší skóre kvality života, tím vyšší bylo riziko hospitalizace nebo předčasného úmrtí.

K dalšímu měření došlo o šest let později. Muži i ženy vykonávali přibližně o 24 minut méně středně až intenzivní fyzické aktivity denně. Celková doba sezení se přitom denně prodlužovala v průměru o 33 minut u mužů a o 38 minut u žen. Nárůst času stráveného sezením byl spojen s horší kvalitou života. Ti jedinci, kteří při prvním hodnocení prováděli mírnější až intenzivní fyzickou aktivitu a trávili méně času sedavým zaměstnáním, měli později vyšší kvalitu života.

Udržovat se aktivní a omezovat množství času, které strávíte sezením, je opravdu důležité v jakékoli fázi života. To se zdá být zvláště důležité v pozdějším věku, kdy to může vést k potenciálně významnému zlepšení kvality vašeho života a vaší fyzické a duševní pohody,“ vysvětluje Dharani Yerrakalva z University of Cambridge. A dodává, že větší fyzická aktivita snižuje bolest třeba při osteoartróze. Navíc zlepšuje svalovou sílu, což umožňuje starším lidem pokračovat v péči o sebe. Podobně deprese a úzkost jsou spojeny s kvalitou života a lze je porazit tím, že budete aktivnější a méně sedět. To už za trochu pohybu stojí, ne?

Zdroje informací:
Scitechdaily.com: Age Actively, Live Happily: Cambridge Study Finds Key to Better Quality of Life in Seniors
Hqlo.biomedcentral.com: Associations between change in physical activity and sedentary time and health-related quality of life in older english adults: the EPIC-Norfolk cohort study

Nejčtenější články