Close search

Srdce a peníze: Podle nové studie je mezi nimi nebezpečný vztah

Freepik Zdroj: Freepik

Nová studie přišla s neobvyklým úhlem pohledu na to, jak mohou finance ovlivnit zdraví, zejména riziko infarktu. Čím méně máte prostředků, tím větší je bohužel nebezpečí.

Magazín EatThis.com, který je zaměřený na zdravý životní styl, píše, že socioekonomický status je hlavním rizikovým faktorem špatného zdraví. U finančně znevýhodněných lidí je větší pravděpodobnost, že budou trpět chronickými nemocemi, jako jsou kardiovaskulární choroby.

Propojení srdce a peněz

Ve studii s názvem Mobilita bohatství středního věku a dlouhodobé kardiovaskulární zdraví, která vyšla v periodiku JAMA Cardiology, se píše, že změny v bohatství jsou spojeny s rizikem infarktu. Znamená to, že nárůst bohatství souvisí s nižší pravděpodobností infarktu, zatímco pokles bohatství riziko zvyšuje.

Malé bohatství je rizikovým faktorem, který se může v průběhu života člověka dynamicky měnit a ovlivnit jeho zdravotní stav,“ uvedl spoluautor studie Muthiah Vaduganathan z bostonské fakultní nemocnice Brigham and Women's Hospital, která patří mezi nejlepší v celých Spojených státech amerických.

Vaduganathan a jeho kolegové měli k dispozici informace od 5 579 lidí ve věku 50 let a starších, kteří až do začátku sledování neměli problémy se srdcem. Vědci pracovali údaji od ledna 1992 do prosince 2016, kdy účastníci hlásili všechny změny zdravotního stavu. K tomu měli podrobné informace o finančních aktivech, včetně bydlení, úspor, dluhů a příjmů. Při analýze údajů se ukázalo, že u lidí, jejichž bohatství vzrostlo, byla menší pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Zatímco pokles bohatství naopak kardiovaskulární riziko zvyšoval.

Málo peněz, nemocné srdce

Snížení bohatství je spojeno s větším stresem, méně zdravým chováním, menším množstvím volného času, což souvisí s horším kardiovaskulárním zdravím,“ uvedl spoluautor studie Andrew Sumarsono.

Zatímco většina výzkumů má tendenci zaměřovat se hlavně na příjem, tato studie přináší širší pohled na to, jak může finanční situace člověka ovlivnit jeho zdraví. Plat může být primárním finančním stresorem, ale není jediný.

Příjem odráží prostředky přijímané pravidelně, zatímco bohatství je komplexnější a zahrnuje jak aktiva, tak dluhy. Vědci si teď kladou i otázku, jestli by splacení dluhu, třeba půjčky nebo hypotéky, společně s nárůstem relativního bohatství mohlo být důležité při podpoře kardiovaskulárního zdraví, a to i bez změn ve výši příjmu.

Zdroje informací:
Eatthis.com: New Study Reveals This Puts Your Heart in Surprising Danger
Jamanetwork.com: Midlife Wealth Mobility and Long-term Cardiovascular Health

Nejčtenější články