Close search

Máte spoustu sourozenců? Podle nové studie to může být riziko pro vaše srdce

Freepik Zdroj: Freepik

Vědci potvrdili, že i když nám sourozenci občas jdou na nervy, skutečnost je ještě horší. Podílejí se totiž také na zvýšeném riziku srdečních onemocnění.

Vyrůstání se sourozenci má spoustu výhod, může třeba lépe připravit na život ve společnosti, nese sebou však i jistá rizika. A teď nemluvíme o občasných hádkách. Ze švédské studie Pozice sourozenců a počet sourozenců ve vztahu k kardiovaskulárním chorobám a riziku úmrtí, která nedávno vyšla v lékařském časopise BMJ Open, pochází neobvyklé zjištění. Podle počtu sourozenců se vám může zvýšit pravděpodobnost infarktu nebo jiné kardiovaskulární příhody.

Srdce v ohrožení

Počet a pořadí sourozenců může být důležité pro riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtnosti,“ cituje web Bestlife.com autory již zmiňované švédské studie, která byla skutečně rozsáhlá. Pracovala s údaji 1,36 milionu mužů a 1,32 milionu žen narozených v letech 1932 až 1960.

Následně se sledovaly informace o srdečních příhodách těchto Švédů a Švédek z let 1990-2015. Výsledek byl překvapující. Muži s jedním nebo dvěma sourozenci měli nižší riziko kardiovaskulárních příhod než jedináčci. A naopak ti se čtyřmi a více sourozenci měli riziko vyšší.

U žen to je ještě o něco horší. Hranice zvýšeného rizika srdečních příhod leží už u tří sourozenců. A u ženy se dvěma nebo více sourozenci roste riziko koronárních příhod.

Výhody prvorozených

Vědci také zjistili, že prvorozené děti jsou méně náchylné k infarktům a mrtvici než jejich sourozenci. Riziko ischemické choroby srdeční se zvyšovalo podle pořadí narození, přičemž vyvrcholilo o 23 % vyšším rizikem u mužů, kteří se narodili jako číslo 5 v pořadí, a 22 % pro ženy, které se také narodily páté.

Autor studie Peter Nilsson, profesor klinického kardiovaskulárního výzkumu na Lundské univerzitě ve Švédsku, dodává, že kromě genetiky může mít na zdraví srdce dopad také sociální dynamika a rané vlivy. Snížené riziko pro prvorozené dítě může být způsobeno tím, že rodiče mají tendenci víc se koncentrovat na jeho blaho ještě před příchodem dalších dětí.

Rodiče se snaží dohlížet na všechno, ale třetí a čtvrté dítě v pořadí mají menší dohled, takže by mohli mít tendenci kouřit a pít víc než prvorození,“ říká Nilsson. A navíc se prý od prvorozeného očekává, že se bude chovat slušně a vyhne se špatným věcem. To znamená zdravější život. Ovšem, a to tato studie nebrala v úvahu, velkou roli sehrávají také další faktory, jako je životní styl a jiné než srdeční nemoci. Toto ještě bude předmětem zkoumání.

Zdroje informací:
Bestlifeonline.com: If You Have This Many Siblings, Your Heart May Be in Danger, New Study Says
Bmjopen.bmj.com: Sibling rank and sibling number in relation to cardiovascular disease and mortality risk: a nationwide cohort study

Nejčtenější články