Close search

Na některých místech na turisty číhá psychóza. Víte, kde si dávat pozor?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Cestování přináší zážitky. Zážitky vzbuzují intenzivní emoce, někdy dokonce natolik silné, že psychika to neunese. Hovoříme pak o syndromech turistů. Existuje hned několik takových zážitkových syndromů, které se vážou na konkrétní místo. Kde vás syndrom turistů může potkat? Kde byste si měli dávat pozor?

Přechodná psychotická porucha, která je spojená se závratěmi, bludy až halucinacemi, zmateností a úzkostmi může postihnout návštěvníky Paříže i dalších úchvatných evropských měst. Vedle psychických poruch, které mohou přerůst až do projevů paniky, hrozí i psychosomatické potíže jako je zrychlený tep, pocení, nevolnost, nutkání ke zvracení aj.

Pařížský nebo Florentský syndrom

Pařížanům nehrozí, svého času však pařížský syndrom hojně trápil Američany, kteří se poprvé setkávali tváří v tvář s Paříží nebo romantickými zámky na Loiře. Náchylní mají být i turisté z Japonska. Právě japonský psychiatr Hiroaki Ota, působící ve Francii, pařížský syndrom poprvé diagnostikoval. Bylo to v roce 1986. Jen o tři roky později definovala italská psychiatrička Graziella Magherini tzv. florentský syndrom.

Protože ho poprvé zaznamenal francouzský spisovatel Stendhal, říká se florentskému syndromu také Stendhalův syndrom nebo tzv. hyperkulturémie. Zatímco pařížský syndrom se většinou spojuje pouze s francouzskou metropolí, florentský syndrom je obecným označením pro dočasné psychózy, které se objevují v důsledku silného emočního zážitku spojeného s návštěvou nějakého místa. Oním místem přitom nemusí být pouze Florencie nebo některá z uměleckých galerií. Porucha není vázaná ani na města či architektonické skvosty. Florentský syndrom může přijít i jako odezva na úchvatné přírodní scenérie.

Zpravidla se objevuje u mladších lidí, nezkušených cestovatelů a emocionálně citlivých jedinců.

Jeruzalémský syndrom a ty další

Psychotické onemocnění připomíná i tzv. jeruzalémský syndrom, stejně jako pařížský, i tento se pojí s konkrétním místem. Nezáleží přitom na náboženském vyznání návštěvníka Jeruzaléma, jeruzalémský syndrom si nevybírá. Vyznačuje se výrazným neklidem, nervozitou, úzkostmi a obsesivními představami, většinou náboženského charakteru. Objevují se případy, kdy se postižený vtělí dokonce do role Ježíše Krista. Podobné potíže hrozí i při návštěvě dalších svatých měst, například křesťanského Říma.

PODIVNÉ SYNDROMY BLÍŽE POPISUJE FOTOGALERIE:

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu