Close search

Dolarové princezny: Mladé americké dívky si sňatkem kupovaly britské šlechtické tituly, ale ne štěstí

Wikimedia Commons/Georges Penabert, Public domain Zdroj: Wikimedia Commons/Georges Penabert, Public domain

Na přelomu 19. a 20. století se stovky amerických žen vydaly do Velké Británie a hledaly svobodné mládence mládence šlechtického původu. Tyto dolarové princezny doufaly, že infiltrují nejvyšší vrstvy britské elity.

Koncem 19. století byly Spojené státy americké relativně mladou zemí a tudíž ještě bez aristokracie. Bohatí Američané, kteří chtěli zvýšit svůj společenský status, se dívali přes oceán a chtěli si zajistit spojení s šlechtickými rodinami.

Naproti tomu pro britské aristokratické rodiny byl zájem o jejich tituly významnou příležitostí. Řadě starých rodin a významných šlechticů totiž koncem 19. století scházely prostředky.

Čerstvá krev

Sňatek s bohatou cizinkou byl ideálním způsobem, jak zvýšit příjem rodiny a dostat zároveň trochu amerického glamouru do konzervativní britské aristokracie. Dolarové princezny totiž byly často mladé, krásné a dostatečně bohaté na to, aby si udržely životní styl i po přesunu na starý kontinent.

Jednou z prvních amerických emigrantek byla Jennie Jerome (na fotce s prvním britským manželem), dcera Leonarda Jeromeho, finančníka a sázkařského spekulanta z Brooklynu. V srpnu 1873 byla dvacetiletá dívka představena mladému lordu Randolphovi Churchillovi a i když k zasnoubení došlo během několika dnů, do oficiálního oznámení uběhlo ještě několik měsíců. Rodiče se totiž dlouze dohadovali ohledně podmínek uzavření sňatku. Churchilovi byli prý šokováni, když viděli mladou, hodně společenskou dívku s tetováním.

Jennie si přinesla do Anglie jmění v hodnotě 50 000 liber a jako roční rentu dostávala od rodičů dalších 1000 liber. To pomohlo mladému Churchillovi postavit se na nohy. A dalším, neméně důležitým důsledkem dolarového spojení byl fakt, že jejich prvorozený syn Winston se později stal jednou z nejdůležitějších postav nejen britské historie 20. století.

Americká ofenziva

Úspěch Jennie Jerome podnítil další bohaté zámořské dívky, ale také jejich rodiče, aby se rozhlédli po strádajících britských aristokratech. Podle některých odhadů se na přelomu století vydalo do Velké Británie nejméně 200 mladých Američanek. Ne všechny ale skončily dobře. Ostatně, už Jennie a Randolph vyvolali skandál nejen tím, že se jim první syn narodil již sedm měsíců po svatbě, ale také nemanželskými aférami.

Consuelo Vanderbilt pochází z jedné z nejbohatších rodin 19. století, která se do Spojených států přesunula z Holandska. Její otec Cornelius Vanderbilt v Americe jmění znásobil investicemi do lodní dopravy a vzkvétající železnice. Pro Consuelu vybrali ve Velké Británii ženicha rodiče, šlo o Charlese Richarda Johna Spencer-Churchilla, 9. vévodu z Marlborough. Nepomohlo, že již byla tajně vdaná. Její matka prosila, žádala a nakonec přinutila dívku ke sňatku s vévodou. Consuelo proplakala den svatby a v nešťastném manželství, poznačeném mimo jiné i aférami obou partnerů, vydržela 10 let.

Ženich na inzerát

Kromě horlivých matek šli svému štěstí vstříc také samotní britští šlechtici. V publikaci Titled American (Američan s titulem) se psalo nejen o tom, která dívka se vdala v Británii, ale také který svobodný mládenec je tam ještě k mání. Někteří si údajně i zaplatili za prezentaci v této publikaci, aby na sebe upozornili.

A jako by nestačilo, že mnoho z těchto sňatků bylo uzavíráno proti vůli dívek, ještě jim britská aristokracie často dávala rázně najevo, že nemají potřebný rodokmen a nikdy tam nezapadnou. Doslova je ostrakizovala.

Smutek starých peněz

Mladé Američanky kromě oživení genofondu přinesly do Británie podle některých odhadů nepřímo až sumu ve výši jedné miliardy liber. Ony věděly, že sňatky s lidmi, kteří mají tituly jako lord nebo vévoda, zlepší jejich postavení v amerických společenských kruzích. Tamější self made milionáři sice disponovali majetkem, ale představovali jen nové peníze, protože jejich rodiny neměly slavnou a bohatou historii.

Na druhou stranu prostředky pomohly britské aristokracii. Ta vlastnila rozlehlá sídla a majetky, ale finance jim docházely. Zejména když se Amerika začala osamostatňovat a nebyla už závislá třeba na dovozu obilí. A rychle rostoucí třída amerických boháčů zastiňovala kdysi slavnou a movitou britskou aristokracii.

Američanky, zvyklé na moderní domácnosti, byly v starých, temných a chladných britských sídlech často zaskočené. Ale pak se pustily do rekonstrukcí a vnesly do aristokracie moderního ducha i v tomhle ohledu.

Na dolarové nevěsty se můžete podívat i do GALERIE:

Zdroje: thevintagenews.com, history.com, historycollection.co

Nejčtenější články