Close search

Významné ženy Československa: první česká senátorka, jež bojovala za lehké ženy a potraty

wikipedia Zdroj: wikipedia

Božena Ecksteinová byla první českou senátorkou a politicky velmi aktivní ženou za první republiky. Zabývala se mj. otázkou interupcí a prostituce, v nichž viděla spíše ekonomický než morální problém. Na tehdejší dobu to byly velmi revoluční a odvážné postoje.

Politička se narodila v roce 1871 do pražské dělnické rodiny. Už ve 14 letech nastoupila do tiskárny, kde začala pracovat, a ještě si přivydělávala šitím. V zaměstnání se vypracovala až na úřednici a v roce 1900 vstoupila do Československé sociálně demokratické strany dělnické. V roce 1920 se zasloužila o záchranu listu Právo lidu, který si chtěla přivlastnit marxistická levice a nadále se starala o jeho administrativu a vydávání.

V letech 1918 až 1920 zasedala v Revolučním národním shromáždění nejprve spolu s Alicí Masarykovou. Později působila jako senátorka Národního shromáždění. Byla první ženou v roli člena senátu. Ecksteinová byla výborná řečnice a po dobu svých dvou mandátů byla v politice stále aktivní.

Hodně se zajímala o problematiku povinného sociálního pojištění a o ženská témata, jako mateřství, zlepšení podmínek při porodu nebo diskriminace pracujících žen. Jelikož si sama prožila období, kdy pracovala jako dělnice, toto téma ji bylo blízké a často také argumentovala vlastními zkušenostmi. Apelovala také na důležitost vyplácení rodičovských příspěvků pro ženy, které se otěhotněním dostávaly do těžké životní situace.

V polovině dvacátých let se začíná zaobírat otázkou legalizace potratů. V té době většinová společnost potraty odsuzovala. Ecksteinová však upozorňovala na to, že potrat není problém morální, nýbrž ekonomický. Upozorňuje na zkvalitnění péče pro ženy, které se pro potrat rozhodnou z ekonomických důvodů, ale nemají na kvalitně provedený zákrok peníze. Nesouhlasí s tím, že kvalitní a odbornou péči si mohou dovolit jen finančně zajištěné ženy.

Stejně tak prostituci vnímá jako nešťastné řešení tíživé finanční situace žen. Těmto kontroverzním tématům byl ale v té době kladen ještě silný náboženský, morální, i lékařský odpor. Tuto jednu z nejvýraznějších osobností ženského hnutí zastavila až vážná nemoc. V roce 1930 v necelých šedesáti letech Božena Ecksteinová, první česká senátorka, zemřela.

Nejčtenější články