Close search

Léčivé účinky muzikoterapie: Jak snadno vyladit svoji psychiku

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Ať chceme, nebo ne, lidská psychika je křehká. Stejně jako zdraví fyzické, ani psychické zdraví není samozřejmostí. Léčba psychických potíží je ještě náročnější než léčba potíží fyzických. Nemá totiž jasně dané postupy, vždy je individuální. V ideálním případě ovlivňuje lidské chování co nejpřirozenějším způsobem a nezatěžuje zbytečně organismus chemickými preparáty.

Muzikoterapie jde právě přirozenou cestou harmonizace psychiky. Je to způsob rozvoje osobnosti, napomáhá zvládat vlastní emoce, zklidňuje i povzbuzuje.

Co je to vlastně muzikoterapie?

Je to bezbolestná a příjemná metoda, která kombinuje hudební vědu, psychologii, psychoterapii a medicínu. Mnohé objasňuje již samotný pojem. Vychází z latinského slova „musica“, tedy hudba, a latinského „iatreia“ (řeckého „therapeia“) s významem léčit, pečovat, starat se, vzdělávat, pomáhat. Jednoduše jde o pomoc hudbou.

Americká muzikoterapeutická asociace definovala muzikoterapii jako předepsané použití hudby kvalifikovanou osobou, které má dosáhnout pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungováním jedince se zdravotními nebo edukačními problémy.

Hudba dokáže mnohé

Přestože někteří mohou pojem zužovat pouze na oblast psychoterapie uplatňované pro léčení duševních poruch, další její místo vidí i ve výchově, vzdělávání nebo osobním rozvoji. Nemusí jít přímo o léčení, přesto hudba může léčení podporovat, například při stanovení diagnózy, tišení bolesti nebo zklidnění.

„Zklidňující hudba objektivně pomáhá pacientům před operací zmírnit úzkost, a to více než chemický lék k tomu určený,“ popisuje v článku na serveru Psychologie vyhlášený psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc.

V souvislosti s muzikoterapií se hovoří o jakémkoliv ovlivňování života hudbou. O tom, že nás hudba ovlivňuje, není pochyb. Největší dopad má dle vyjádření neurofyziologa z Ústavu experimentální medicíny AV ČR Prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc. na limbický systém v mozku, tedy centrum emocí.

Jak jsou emoce a hudba propojené? To vám přiblíží naše fotogalerie.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE: 

Literatura

Kantor, J. Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009.

Sacks, O.: Musicophilia. Příběhyo vlivu hudby na lidský mozek. Praha: Dybbuk, 2009.

Nejčtenější články