Close search

Potvrzeno vědou! Lidé s velkými výkyvy nálad jsou kreativnější a mají vyšší IQ

cosmopolitan.com Zdroj: cosmopolitan.com

Jsou nejkreativnější lidé světa geniální šílenci nebo šílení géniové? Na to nejspíš znát odpověď nikdy nebudeme, ale díky světovým kapacitám v oblasti vědy již nyní jistě víme, proč se tak často potýkají s výkyvy nálad.

Časté střídání nálad dnes nejčastěji lékaři „léčí“ předepisováním léků. Často se totiž bojí, co všechno by z takového člověka mohlo vykrystalizovat. Ale mnozí si vůbec nejsou vědomi toho, že mají pravděpodobně co dočinění s mimořádně inteligentním a kreativním člověkem!

 

Už ve starověku lidé věřili, že určitý druh šílenství je spojen s kreativním géniem, a takto obdařený člověk tudíž dostal požehnání od samotného boha. Aristoteles pronesl, že „žádná velká mysl neexistovala bez doteku šílenství.“

 

Co přesně si ale máme představit pod náhlými výkyvy nálad a pojmem „šílenství“?

Jistě se nám hned vybaví nemoci jako deprese, bipolární poruchy, úzkosti, schizofrenie.

Přitom bipolární porucha bývá diagnostikována nejčastěji. Typické je pro ni kontrastní střídání stavů – člověk v hluboké depresi a mánie hysterické radosti, ambicí a také zvýšená kreativita.

 

Podle jedné studie mají lidé s touto poruchou velice vysoké IQ. Dokonce se prokázalo, že se s ní potýkají čtyřikrát častěji studenti, kteří prospívají ve škole s hodnocením „A“. A především ti, kteří excelují v jazycích, matematice a hudbě!

 

Ale nesmíme zapomínat na negativní stránky. Pomineme-li výkyvy nálad, tak tito geniálně šílení lidé inklinují k závislosti na drogách a alkoholu. Těm jsou vystavené zejména nejbystřejší děti ve třídách, jak potvrdilo hned několik výzkumů.

 

A co přesně se tedy děje v hlavách těchto geniálních kreativců?

Podle dosavadních lékařských průzkumů pracuje náš mozek hned v několik různých oblastech pro přežití. Jedna z nich, zabírající velkou část mozku, je určena pro utváření společenského života. Tato oblast zodpovídá za rozvojem vzájemné mezilidské spolupráce, empatie a altruismu. A pokud se u některých jedinců tato oblast zcela nevyvine nebo dokonce zakrní, uvolní se velké množství mozkové aktivity pro jiné účely. A nejčastěji se jedná právě o kreativní energii.

 

Jedinci s takto zvýšenou kreativní energií se častěji pouštějí do zkoumání pro jiné nepochopitelných jevů, tvorby velkolepých uměleckých děl nebo složitých matematických výzkumů. Ovšem v přehnaném měřítku se tato anomálie může projevit diagnózami, jako je autismus.

 

Další vysvětlení, proč se kreativita probouzí společně se změnou nálad je, že jakmile se člověk dostane z deprese, mozková aktivita se náhle změní. Podle lékařské studie se přesune aktivita ze spodní části předního laloku do vrchní. A přesně totéž se děje v momentech, kdy lidé zažívají příliv kreativity.

 

Přímý důkaz o tom, zda poruchy nálad vedou k vyšší inteligenci, je zatím předmětem neustálého výzkumu. Jedno ale víme jistě. Obě tyto oblasti spolu souvisí, ale jak se snad dozvíme již brzy.

Nejčtenější články