Close search

Jak to vypadá, když deprese klame tělem?

Pixabay Zdroj: Pixabay

Není to jen špatná nálada, je to patologický stav, závažná porucha psychiky, která může ohrožovat život. Proto není radno depresi podceňovat. Je také třeba počítat s tím, že projevy deprese mohou být velmi záludné, mnohem záludnější, než si dokážete představit...

„Mám depku,“ se sice v běžných hovorech užívá často, ale naštěstí o depresi ve skutečnosti nejde. Deprese je mnohem horší než krátkodobá špatná nálada, je to dlouhotrvající negativní pocit zmaru a beznaděje. Člověk tento pocit nedokáže ovládat vůlí. Navíc nemá opodstatnění ve skutečných událostech, ač různé krizové události a stres mohou fungovat jako spouštěč deprese. Deprese nezřídka vzniká jako výsledek dlouhodobé psychické zátěže. Nemalou roli přitom hrají i genetické predispozice.

Ve dne ospalost, v noci nespavost

Depresivní, nepodložená a dlouhodobě neměnná nálada je charakteristickým znakem deprese, spolu s pocity únavy a vyčerpání. Ve dne se objevuje ospalost, v noci zase člověka sužuje nespavost. Chybí vitalita, motivace k jakékoliv aktivitě. Deprese se nezřídka projevuje i poruchami soustředění, zhoršenou pamětí, také nechutenstvím nebo sníženým libidem. Dochází ke změnám ve funkčnosti mozku s typickými černými myšlenkami až sebevražednými sklony. I proto je deprese tak nebezpečná.

Nebezpečí deprese však spočívá také v její záludnosti. Nemusí ji totiž provázet jenom psychické příznaky, ale přidávají se i příznaky tělesné. Někdy se deprese dokonce projevuje pouze na tělesné úrovni. Hovoříme pak o depresi těla, také larvované nebo maskované depresi.

Jak vypadá deprese těla?

„Centra v mozku, odpovědná za prožívání nálady, jsou spojena s centry pro regulaci hormonů a vegetativního systému,“ popisuje MUDr. Ján Praško, CSc. v publikaci Depresivní porucha a jak ji překonat. Změny nálad proto v praxi provází i řada tělesných obtíží, například slabost nebo napětí ve svalech, bolesti hlavy, bolesti břicha nebo bolesti zad.

Deprese těla však může mít podobu téměř jakéhokoliv tělesného problému, který nemá původ v žádném tělesném onemocnění. Může jít například o kožní vyrážky, které lékaři nedokážou diagnostikovat. Pak pomůže jen psychologické vyšetření. Ostatně bez psychologického vyšetření není možné diagnostikovat ani depresi.

O DEPRESI SE TOHO NAPOVÍDÁ HODNĚ. CO JE A CO NENÍ PRAVDA? JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ MÝTY KOLEM DEPRESE? TO SE DOZVÍTE VE FOTOGALERII:

Literatura:

Praško, Ján a kol.: Depresivní porucha a jak ji překonat. Praha: Galén, 2012.

Praško, Ján a kol.: Deprese a jak ji zvládat. Praha: Portál, 2015.

Novák, Tomáš: Peklo v duši: deprese a mánie. Praha: 2016.

Nejčtenější články