Close search

Intimní tajemství žen i mužů: Co a proč skrýváme před svými partnery?

Unsplash Zdroj: Unsplash

Magazín Psychology Today píše o nové studii, která se zaměřila na to, jaké věci z intimní oblasti tajíme před svými partnery a proč. Bylo jich dost a není bez zajímavosti, že ženy si pro sebe nechávají něco úplně jiného než muži.

Podle magazínu Psychology Today se upřímnost řadí mezi nejdůležitější věci, které očekáváme od vztahu. Přesto si partneři v oblasti sexuálního života nechávají něco pro sebe. Proč je tomu tak?

Intimní tajemství

V periodiku Sexuality & Culture nedávno vyšla studie s názvem Rozdíly mezi pohlavími při odhalení sexuálního tajemství partnerovi. Její autoři se zaměřili na 195 vysokoškolských studentů a studentek a zajímali se o počet a typy sexuálních tajemství, důvody, proč je před svými současnými partnery a partnerkami tají, ale také jestli se už předtím nějaké jejich intimní tajemství neprovalilo.

Ukázalo se, že 36 % zúčastněných má minimálně jedno sexuální tajemství a přes polovina (55 %) v minulosti něco intimního svému partnerovi nebo partnerce prozradila.

Samozřejmě, jde o mladé lidi z vysokoškolského prostředí, kteří jsou v určité životní situaci. Je proto pravděpodobné, že s přibývajícím věkem se sexuální tajemství a důvody, proč je skrýváme, budou měnit.

Co a proč tajíme před svými partnery?

Pokud jde o druh tajemství, ženy nejčastěji tají fakt, že se v minulosti staly obětmi sexuálního obtěžování, následuje emocionální nevěra, zájem o tvrdší praktiky, sledování pornografie a záliba v používání sexuálních hraček. Muži měli naopak sledování pornografie na prvním místě, následoval sex ve třech, který praktikovali někdy v minulosti, a na třetí příčce byla emocionální nevěra, tedy podvádění bez fyzického kontaktu.

Podobně jsou rozdílné i důvody, proč se s některými informacemi svým protějškům lidé nepřiznávají. Ženy je tají, protože mají pocit, že by je partneři nepochopili. U mužů jde spíše o to, že by partnerky nemuseli souhlasit s jejich chováním. Mezi dalšími důvody byl strach z toho, že by partnerka nebo partner prozradili tajemství jiným lidem, stud a obavy z ukončení vztahu.

Jak už bylo zmíněno výše, do výzkumu se zapojilo 195 studentů různých amerických univerzit. Přesto ale můžeme brát studii vážně z toho úhlu pohledu, že není neobvyklé, když mají lidé sexuální tajemství ve vztahu. A je zde i jedno pozitivní zjištění – ohledně prozrazení tajemství svým protějškům měli účastníci studie víc pozitivních zkušeností než těch negativních. Upřímnost ohledně sexuální minulosti a zájmů tak může být ve vztahu výhodou.

Zdroje informací:
Psychologytoday.com: Sex Secrets: What We Hide from Our Partners and Why
Link.springer.com: Gender Differences in Sex Secret Disclosure to a Romantic Partner

Nejčtenější články