Close search

Toxická partnerství: Jak poruchy osobnosti ničí vztahy?

www.pixabay.com Zdroj: www.pixabay.com

Poruchy osobnosti se projevují v celé škále oblastí života. V partnerském vztahu působí přímo toxicky. Jenže lidé s poruchou osobnosti mají tendence vyhledávat a setrvávat v ničivých vztazích. Nezřídka si přitom vybírají partnera, který rovněž trpí psychickou poruchou. Ve vztahu pak vzájemně posilují negativní aspekty své osobnosti.

Člověk s poruchou osobnosti bývá dle psychologů obtížně předvídatelný. Vyznačuje se emoční labilitou, má nezralé obranné mechanismy. Ve vztahu jeho projevy nezřídka ústí v devalvaci partnera. Také vysoká míra negativní emocionality a nízká míra pozitivní emocionality patří k příčinám nespokojenosti ve vztahu.

Některé poruchy osobnosti, zvláště histrionská, navíc souvisí i se záměrným vyvoláváním konfliktů. Histrionská osobnost potřebuje, aby se pořád něco dělo. Svůj protějšek tím vystavuje mnoha psychicky náročným situacím.

Když si vybíráme špatného partnera…

Někdy trpět poruchu osobnosti partnera souvisí s vlastní poruchou osobnosti. Osobnost s histrionskými rysy k sobě může připoutat například partnera s anankastickou nebo schizoidní povahou. Anankastická porucha znamená především touhu po klidu a řádu, to je v přímém rozporu s osobností histrionskou lačnící po neustálém vzrušení. V takovém vztahu pak ničí jeden druhého.

Vztah histrionské osobnosti s osobností schizoidní vede ke stále výraznějším projevům teatrálnosti. Schizoidní člověk totiž bývá k partnerovým scénám značně netečný, to histriona provokuje. Na podobné patologické vztahy upozorňuje i psycholog  Jeroným Klimeš ve své knize Partneři a vztahy. Zmiňuje například narcistického člověka, který se párově střetává se závislou osobností. Osobnost se závislou poruchou vztahuje partnerské potíže pouze na sebe, k partnerovi se silně váže. To narcisovi vyhovuje.

Mnoha vztahovým potížím bychom se vyhnuli, kdybychom dokázali správně rozklíčovat osobnost partnera a také osobnost svoji. K řešení partnerských i mezilidských konfliktů obecně přispěje správná diagnóza. VÍCE SE DOZVÍTE VE FOTOGALERII.

Literatura:

Novák, T. Manželství jako trvalý stres. Praha: Grada, 2010.

Drinocká, P., Novák, T. Proč mi děláš scény?!: aneb máte doma hysterického partnera? Praha: Era – vydavatelství, 2002.

Zdroje:

http://www.solen.sk/pdf/3af4b12505fd261963bc183af11db378.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeron%C3%BDm_Klime%C5%A1

https://www.youtube.com/watch?v=Bz_VOOtqEeI

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu