Close search

histrionská porucha osobnosti

Histrionská porucha osobnosti je jedna z poruch osobnosti. Známá je rovněž jako hysterická psychopatie. Dříve se takovým lidem říkalo hysterky, hysterici. Mezi typické chování patří dramatizace, teatrálnost (histrión = herec), citové vydírání, manipulace s lidmi a neadekvátní afektivita. Jedná se o lidi labilní, kteří chtějí být středem pozornosti.

Zavří­t reklamu