Close search

Sériová vražedkyně Gesche Gottfriedová: Zabíjela, protože trpěla syndromem Barona Prášila

Archiv Zdroj: Archiv

Sousedé ji litovali a říkali jí "brémský anděl". Její nejbližší totiž jeden po druhém umírali a ona se o ně v jejich nejtěžších chvílích snažila co nejlépe starat. Jenže za maskou světice se skrýval ďábel. Němka Gesche Margarethe Gottfriedová (1785 - 1831) své příbuzné ve skutečnosti sama trávila jedem na krysy.

Gesche Margarethe Gottfriedová patří mezi nejznámější psychopatky 19. století. Mezi lety 1813 a 1827 zavraždila v Brémách a německém Hannoveru celkem patnáct lidí. Podle současných psychiatrů trpěla duševní poruchou - Münchhausenovým syndromem, taktéž známým jako syndromem Barona Prášila.

Gesche Margarethe (roz. Timmová) se narodila 6. března 1785 do chudé krejčovské rodiny. Měla bratra, dvojče, jménem Johann Timm junior. Podle historických pramenů rodiče upřednostňovali právě jejího sourozence, čímž se u ní vyvinul pocit méněcennosti a následně i duševní porucha.

Roku 1806 se provdala za bohatého mistra sedláře Gottfrieda (prvního manžela a první oběť v jedné osobě). Měla s ním pět dětí, všechny zemřely v dětském věku. Dvě z přirozených příčin, zbylé tři pak ve věku tří až šesti let sprovodila ze světa v roce 1815 sama.

Zatímco v Evropě v té době řádil Napoleon, v Německu úřadovala paní Gottfriedová. Vzhledem k tomu, že měla relativně malou rodinu, potenciální oběti jí brzy došly - ostatně oba rodiče a dvě dcery stačila otrávit během pouhých 57 dní na jaře 1815.

Když si takto mezi říjnem 1813 a červencem 1817 "vytrávila" celé příbuzenstvo, dala si téměř šestiletou přestávku. Teprve po nějaké době zřejmě došla k poznání, že také známí, přátelé a kamarádi jsou vhodným objektem jejích vražedných potřeb. Své oběti trávila arzenikem - jedem na krysy. Výčet obětí je mrazivý: Otec, matka, bratr, první i druhý manžel, tři vlastní děti, snoubenec, tři přátelé, dva sousedé, služebná...

Vzorná a milovaná občanka

Paradoxně byla tato žena celá léta oblíbená a považovaná za vzornou občanku, kterou pronásleduje smůla. Vysloužila si dokonce přezdívku "brémský anděl". Zvlášť proto, že se o přiotrávené, kteří měli zdravotní komplikace, dojemně starala, zatímco jim přidávala další dávky jedu.

Přesně v den svých 43. narozenin byla zatčena a po odsouzení také po dalších třech letech popravena stětím. Do německých dějin se nesmazatelně zapsala také tím, že její poprava byla historicky poslední veřejnou exekucí, která se v Brémách odehrála.

Münchhausenův syndrom

Není úplně jasné, proč vraždila. Odborníci se kloní k tomu, že pravděpodobně trpěla poruchou typickou pro sériové a masové vrahy - Münchausenovým syndromem. Tato porucha je pojmenována po baronu Münchhausenovi, který je též znám jako Baron Prášil. Projevuje se mimo jiné tak, že postižený předstírá tělesnou či duševní nemoc, pro kterou je pak léčen. Gesche trpěla nejspíše přeneseným syndromem, kdy předstírala (vlastně způsobovala) nemoc u druhých. Motivace osob s touto poruchou je dodnes nejasná, pravděpodobně jde o snahu získat pozornost a soucit okolí.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE NA OSUD SÉRIOVÉ VRAŽEDKYNĚ GESCHE GOTTFRIEDOVÉ:

Nejčtenější články