Close search

Rozumíte si se svými dětmi? Podle odbornice jsou důležité tyto 4 věci

Unsplash Zdroj: Unsplash

Rebecca Rolland z Harvard Medical School sepsala pro magazín Psychology Today čtyři body, podle kterých lze lehce zjistit, jestli máte se svými dětmi zdravý vztah.

Když jste v souladu se svými dětmi, vytváří to základ pro celoživotní pouto. Dokážete vnímat to, co skutečně chtějí a potřebují. Podle Rebeccy Rolland se každý den nabízí spousta malých příležitostí, jak být více v souladu se svými dětmi. Když tohle funguje, váš vztah je pevný i v těžkých časech.

Jak moc si rozumíte se svými dětmi?

Rebecca Rolland uvádí jako jeden z bodů to, že cítíte, když vaše dítě není připraveno ke konverzaci. Možná je to večer, když přijde domů ze školy, nebo brzy ráno. Prostě víte, že se jeho mysl toulá někde jinde a netlačíte na to.

Dítě má někdy potřebu být osamotě a je to pro něj důležité. Když reagujete vstřícně na pocity svého dítěte, říkáte mu tím, že respektujete jeho nezávislost a potřebu zpracovávat věci ve svém vlastním čase. Až bude připraveno mluvit, je pravděpodobné, že za vámi přijde samo.

Dalším bodem je to, že každé dítě je jiné, takže si vyžaduje také jiný přístup. Rolland zmiňuje příhodu své kamarádky, která měla pro jedno ze svých dětí milou přezdívku a jednou ji v zápalu hry použila na svého druhého potomka. A naštvaly se obě děti. I to, které přezdívku vnímalo osobně a mělo pocit, že je díky tomu pro maminku speciální, i to druhé. Když se pokusíte vtipkovat nebo mluvit s každým dítětem jinak, uvědomíte si, že každé má jiná přání a potřeby. A je potřeba je vnímat a respektovat.

O důležitosti aktivního naslouchání

Je jednoduché rozesmát dítě, když jste na pouti nebo koupališti. Ale co když jste doma, venku prší a ono přišlo ze školy se špatnou známkou, nebo jej něco bolí? Když jste v takzvané synchronizaci, můžete dítěti pomoci najít radost i v těžkých časech. Proč je toto důležité? Je rozdíl mezi pocitem, že musíte své dítě udržovat ve veselé náladě, a povzbuzovat jej, aby hledalo světlo na konci tunelu. V dospívání se jim bude hodit schopnost regulovat své emoce.

Děti jsou jako my všichni. Někdy chtějí, abyste jim pomohli s problémem, a někdy chtějí, abyste seděli a poslouchali, co mají na mysli. A žádné dítě nechce pořád to samé. Tím se dostáváme ke čtvrtému bodu - aktivní naslouchání je součástí konverzace. Stejně jako mluvení. Aktivní naslouchání vlastně mění lidi, kterým je nasloucháno. Když je lidem nasloucháno citlivě, mají tendenci naslouchat i sami sobě s větší péčí a dát jasně najevo, co cítí a co si myslí. A získají vědomí, že se někdo zajímá o to, co si myslí. Často stačí jen aktivní poslech, nemusíte tlačit na pilu.

Zdroje informací:
Psychologytoday.com: 4 Signs that You and Your Kids are In Sync

Nejčtenější články