Close search

Děsivá budoucnost: Dnešní děti prožijí třikrát více klimatických katastrof než jejich prarodiče

Unsplash Zdroj: Unsplash

Nová studie Svobodné univerzity v Bruselu nevykresluje budoucnost pro nejmladší generaci zrovna v lichotivých barvách. Současné děti budou čelit mnohem horším klimatickým katastrofám než naši rodiče.

Vědci z belgické Svobodné univerzity v Bruselu zkoumali dopady klimatických změn napříč generacemi a zjistili mezi nimi velké nerovnosti. Výzkum, který vyšel v časopise Science, se jako první věnoval klimatické budoucnosti s ohledem na různé věkové skupiny.

Jak budou žít naše děti?

Podle klimatologů může současné oteplování Země vést k tomu, že dnešní děti prožijí přibližně třikrát více klimatických katastrof než jejich prarodiče. Nejmladší generace uvidí dvakrát tolik požárů, 1,7krát více tropických cyklónů a 3,4krát více povodní. K tomu je čeká 2,5krát více neúrodných sezón a 2,3krát více sucha.

To všechno je čeká v porovnání lidmi, kteří se narodili v 60. letech. A pokud půjdeme ještě dál do minulosti, ve srovnání s lidmi, kteří žili před 150 lety, dnešní děti pravděpodobně čeká v průměru pětkrát více klimatických katastrof.

„Mladí lidé jsou zasaženi klimatickou krizí, ale nemůžou o tom rozhodovat," řekl Wim Thiery, hlavní autor studie. A dodává, že lidé, kteří mohou změny provést, už paradoxně nebudou čelit následkům. Studie se zaměřovala hlavně na frekvenci extrémních událostí, je tedy pravděpodobné, že dopady budou ještě větší, než se předpokládalo. Její autoři totiž nebrali v úvahu délku a závažnost dramatických budoucích událostí.

Zdroje informací:
Science.org: Intergenerational inequities in exposure to climate extremes
News.yahoo.com: New study: Today's children will live through three times more climate disasters than their grandparents

Nejčtenější články