Close search

Papež změnil modlitbu Otčenáš. Bůh podle něj nesmí svádět k hříchu

Instagram Zdroj: Instagram

Každá víra v průběhu své existence prochází vývojem a reformací. O takovou malou změnu se nyní zasadil papež František, který se rozhodl změnit text modlitby Otčenáš. Nelíbila se mu totiž pasáž textu „neuveď nás v pokušení“, jelikož podle něj zněla tak, že Bůh ponouká věřící k hříchu.

Papež František svoji nespokojenost nad částí textu modlitby Otčenáš projevoval už opakovaně. O své přání upravit Otčenáš se podělil se světem již v roce 2017. Nyní se k tomuto kroku rozhodl a do textu vnesl změny. Modlitba již nebude obsahovat slova „neuveď nás v pokušení“, tuto větu nahradí obrat „nedopusť, ať podlehneme hříchu“.

Papež často kritizoval pasáž o pokušení jako špatně přeloženou. Podle hlavy římskokatolické církve je chyba překladu v tom, že k hříchu nenavádí Bůh, ale Satan. Bůh totiž po upadnutí do hříchu „pomáhá okamžitě vstát“.

Tato nová verze modlitby bude součástí třetího vydání knihy Římský misál, která zahrnuje texty pro římskokatolické mše. Úpravu už v květnu posvětila italská biskupská konference. S prosazovanou změnou ale již v roce 2017 nesouhlasil Philip Lawler z konzervativního katolického webu Catholic World News. Podle jeho mínění papež mění něco, co je hluboce zažité a svými jinými postoji věřící údajně mate.

Text Otčenáš patří mezi hlavní křesťanské modlitby a mnozí věřící ji znají zpaměti. Papež František také nyní vyzval i ostatní křesťanské církve, tedy řeckokatolickou, protestantskou a pravoslavnou, aby také přešly k novému znění. Zástupce pravoslavné církve ale již označil změny za neaktuální. Podle listu The Irish Post se změna nedotkne protestantů a anglikánů, protože odkazují na jiné náboženské texty.

Nejčtenější články