Close search

Parkinson ve vzduchu: Podle nové studie rozhoduje o této chorobě i místo, kde žijete

Freepik Zdroj: Freepik

Podle vědců se život v rušné čtvrti se znečištěným ovzduším může projevit zvýšeným rizikem Parkinsonovy nemoci. A to až o neuvěřitelných 41 %.

Život v doopravdy rušné čtvrti se může přetavit do zhoršení zdravotního stavu. Podle nové studie Souvis NO2 a dalších druhů znečištění ovzduší s rizikem Parkinsonovy choroby, která byla publikovaná v JAMA Neurology, může život v takové oblasti výrazně zvýšit riziko výskytu nemoci.

Znečištěný vzduch a Parkinson

Rozvoj Parkinsonovy choroby může být podporován znečištěným ovzduším,“ uvedl ve svém prohlášení Sun Ju Chung, jeden z autorů zmiňované studie a profesor na Lékařské fakultě Univerzity of Ulsan v Soulu.

Chung a jeho kolegové zpracovali údaje 78 830 lidí ve věku 40 let a starších, kteří žili v jihokorejském Soulu od ledna 2007 do prosince 2015. Poté vypočítali průměrné znečištění ovzduší a smog podle hlášení městských částí, ve kterých bydleli účastníci studie.

Výsledek byl doslova alarmující. U lidí, kteří žili ve čtvrtině oblastí s největším znečištěním ovzduší, byla o 41 % vyšší pravděpodobnost rozvoje Parkinsonovy nemoci, než u čtvrtiny s nejčistším vzduchem. A to bohužel platilo i poté, co výzkumníci vzali v úvahu i další rizikové faktory, jako jsou nemoci nebo sociální postavení, respektive způsob života a stravování.

Parkinson z oxidu dusičitého

Znečištění ovzduší je významným rizikem pro veřejné zdraví. Více než 80 % obyvatel městských oblastí je vystaveno úrovním, které překračují limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO)," uvádí Chung.

A dodává alarmující zjištění, že je spojeno s neurodegenerativními chorobami, které vyvolávají záněty nebo oxidační stres.

Podle vědců jejich objevy podporují teorii, že toxiny přenášené vzduchem mohou být inhalovány a následně vstupují do mozku krví, co způsobuje zánět, který může poškodit orgány. A tím nejhorším je oxid dusičitý (NO2), který je vedlejším produktem používání fosilních paliv spalovacími motory. Tedy těmi, které tvoří na našich ulicích drtivou většinu.

Zdroje informací:
Yahoo.com: If You Live Here, Your Parkinson's Risk Is Higher, New Study Says
Jamanetwork.com: Association of NO2 and Other Air Pollution Exposures With the Risk of Parkinson Disease

Nejčtenější články