Close search

Úzkostné poruchy: Na vině mohou být geny, ale také rodiče nebo prožitá traumata

Pixabay Zdroj: Pixabay

Mezi psychiatrickými diagnózami vedou úzkostné poruchy. Zaměstnávají však nejenom psychiatry, ale také praktické lékaře nebo kardiology. Projevy úzkostí se totiž často odrážejí nejenom na duševní, ale i na tělesné rovině. Alespoň jednou za život postihují až čtvrtinu populace ve vyspělých zemích. Co za tím je?

Moderní životní styl

Není jednoduché obstát v době, která na každého z nás klade enormní požadavky na výkon. Dospělý člověk musí uspět v profesním i osobním životě, aby nemusel čelit pocitům selhání. Aby to skutečně dokázal, musí se však vypořádat s napětím, které se s úspěchem v praxi často pojí.

Stačí jen obavy ze ztráty dobře placeného zaměstnání. Ty vedou k tomu, že v práci trpíme nadřízeným více, než je zdrávo. Pak práce vyvolává úzkosti, vnitřní tlak, svírání žaludku, neklid, bolesti hlavy... Postupně se přidá nespavost, podrážděnost, partnerské konflikty - a úzkostná porucha je na světě.

Prožitá traumata

Úzkost může souviset se strachem ze ztráty zaměstnání, ale i mnoha dalšími strachy. Přirozeně jde o emoci, která nás má varovat před možným nebezpečím. Někdy se však před nebezpečím ochránit nedokážeme. Život přináší i negativní události a traumatické zážitky, úzkosti pak mohou vzniknout jako reakce na ně.

V celé paletě úzkostných poruch najdeme i posttraumatický stresový syndrom, který již se svého názvu souvisí s nějakým traumatem. Je to způsob, jak se s ním organismus vypořádává, resp. známka toho, že zvládnout prožité trauma není jen tak.

Rodiče a geny

Příčiny úzkosti se mohou týkat i dávné minulosti a nemusí přitom jít o zásadní traumata. Na vině může být také výchova, například přehnané nároky rodičů na dítě, ale i přehnaná péče a přemíra lásky. Výchova může narušit psychickou stabilitu člověka, to se pak projevuje po celý život.

Sklony k úzkostem jsou dány geneticky. Dědí se nejenom konkrétní psychické onemocnění a poruchy, ale i náchylnost k úzkostem, snížená schopnost zvládat stres a obstát ve světě se zvýšenými nároky na psychickou odolnost.

DALŠÍ INFORMACE O ÚZKOSTECH NAJDETE VE FOTOGALERII:

Literatura:

Práško, Jan: Jak zvládnout generalizovanou úzkostnou poruchu. Praha: Galén, 2009.

Vymětal, Jan a kol.: Speciální psychoterapie. Praha: Grada, 2007.

Nejčtenější články