Close search

Královská záhada: Kdy si vlastně Jindřich VIII. vzal Annu Boleynovou?

Wikimedia Commons/John Cassell, Public domain Zdroj: Wikimedia Commons/John Cassell, Public domain

Otázka by se možná dala položit i jinak - kolikrát si Jindřich VIII. vzal Annu Boleynovou? Pohled do historie nabízí zajímavé vysvětlení.

Patrně nejznámější zástupce Tudorovců měl šest manželek, z nichž dvě skončily na popravišti a navíc z jeho vůle. Vstoupit s ním do sňatku znamenalo velký risk. Přesto se našla jedna žena, která to zkusila hned několikrát.

Hon na Annu Boleynovou

Chronologicky to vypadá následovně: Anna Boleynová přišla na dvůr Jindřicha VIII. v roce 1522 a rychle získala významné postavení. Čtyři roky poté je do ní král zamilován až po uši a začínají námluvy. Ona ale odmítá stát se jeho milenkou, kterou mimochodem předtím byla její sestra Marie.

Jindřich VIII. neustával ve svém snažení, byť byl v té době už ženatý s Kateřinou Aragonskou. Ta mu na jedné straně nedokázala dát mužského potomka, který by po něm zdědil trůn, a na té druhé touha po Anně byla až příliš silná.

Dokonce tak, že se král dostal do sporu s papežem Klimentem VII., po němž žádal anulaci manželství s Kateřinou, aby se mohl oženit znovu. Vedlo to až k tak velkém rozkolu, že vznikla samostatná anglikánská církev, v jejíž čele nakonec stanul sám král. To už ale měl za sebou také sňatek s Annou, který mu zařídil Thomas Cranmer, nově dosazený arcibiskup canterburský. Ten anuloval první Jindřichův sňatek a požehnal novému. Jenže, kolik jich vlastně bylo?

Sňatkový maraton

Podle některých zdrojů se Jindřich VIII. a Anna Boleynová tajně vzali v Doveru už 14. listopadu 1532, krátce po návratu z francouzského Calais. Když se ale na počátku následujícího roku ukázalo, že je Anna těhotná, pár si uvědomil, že je potřeba vykonat oficiální obřad. Proto došlo 25. ledna 1533 v Londýně k druhému sňatku, který sice už nebyl utajený, ale stejně soukromý. Nicméně stále ho nebylo možné považovat za oficiální.

Tu se na scéně objevuje nový arcibiskup Thomas Cranmer, který 23. května vyhlásil předchozí královo manželství s Kateřinou Aragonskou za neplatné a pět dnů na to uznal za jediný pravý sňatek ten s Annou Boleynovou. Napotřetí jim to tedy už vyšlo, i když symbolicky o tři roky později se na královském dvoře objevuje nová dvorní dáma Jana Seymourová a Jindřich VIII. zahoří láskou k ní.

Zdroje: royalcentral.co.uk, britannica.com

Nejčtenější články