Close search

Studie: České děti mají problém, neumějí ani pořádně číst

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Soubor studií Výzkumného ústavu pedagogického upozorňuje na to, že základní úroveň čtení, psaní a počítání v informační společnosti přestává stačit. Gramotný je v současnosti ten, kdo dokáže informacím skutečně porozumět, pochopit je v souvislostech a navíc tyto dovednosti využít všestranně v praktickém životě. V takto pojaté gramotnosti Češi, a zvláště české děti nedopadají moc slavně.

Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech bohužel poukazují na jejich neuspokojivé výsledky v široce pojaté gramotnosti. I v oblasti čtení a čtenářské gramotnosti, která je stále klíčovou součástí gramotnosti jako takové, je Česká republika uváděna mezi zeměmi s nejvážnějšími problémy.

Žijeme ve znalostní společnosti

Čtvrtá průmyslová revoluce je v plném proudu. Žijeme ve znalostní společnosti. To neznamená, že všichni musíme mít znalosti, které si lze během pár vteřin najít na Googlu. Důležité je, aby lidé uměli s informacemi pracovat. Hovoří se o tzv. informační gramotnosti, která jde ruku v ruce s gramotností čtenářskou. Jde o skutečné porozumění textu nebo práci se zdroji.

Čtenářská gramotnost a čtení jsou nezbytným předpokladem k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence učení. Právě ta umožňuje v současném světě lidem obstát jak v osobním, tak v pracovním životě. Čtení navíc úzce souvisí s emoční gramotností a emoční inteligencí, napomáhá lepšímu porozumění mezi lidmi. Význam čtení je nezměrný, ale v praxi čtení bohužel zanedbáváme.

Jak podpořit čtení?

Čtení patří k oblíbeným volnočasovým aktivitám dle statistik téměř poloviny českých dětí ve věku 9 až 14 let. Skoro pětina dětí však knihy spojuje s nudou. Obstát v konkurenci televize, internetu, sociálních sítí nebo počítačových her není pro knihy u dětí snadné.

Vztah dětí ke čtení podstatně ovlivňuje nejenom škola, ale ještě dávno před nástupem do školy i rodina, v pozitivním i negativním smyslu. I obyčejné čtení pohádek před spaním napomáhá zájmu dětí o knihy, dokonce i do budoucna. Bohužel i toto tradiční čtení se z rodinného života postupně ztrácí.

Jak podporovat zájem dětí o čtení? Odpovědi najdete VE FOTOGALERII.

Literatura: Fasnerová, M. Prvopočáteční čtení a psaní. Praha: Grada, 2018.

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu