Close search

Tradice adventního věnce. Jaké barvy svíček by správně měly být a co znamenají?

pixabay Zdroj: pixabay

Tradičním symbolem adventu pro většinu z nás je adventní věnec. V posledních letech se začínají objevovat místo klasických kulatých věnců i adventní svícny různých tvarů, různých barev svíček a slouží především jako dekorace. Co vlastně znamenají jednotlivé svíčky, které na věnci zapalujeme?

Co věnec symbolizuje

V různých oblastech má věnec jinou podobu. V České republice a v katolických zemích známe adventní věnce nejčastěji se čtyřmi svíčkami. Věnec představuje symboliku Kristova kříže nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak by měl vypadat.

Větývky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se často používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu požehnání.

Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době je především pokládáme na stůl. Někdo věnec doteď věsí na dveře bez svíček, ale už se s tím tolik nesetkáváme. 

Zvyk postupného zapalování svící na adventním věnci se k nám dostal až v druhé polovině 20. století z Německa. V tradičním českém prostředí byla okna slavnostně osvětlována jen na Bílou sobotu. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost. 

Barvy měly pravidla

Svíčky by správně měly být tři fialové nebo modré a jedna růžová. Fialová či modrá barva symbolizují pokání, ztišení a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích zvaných Chanuka. Dnes už ale na barevnosti svíček nikdo nekouká a většinou barvu přizpůsobujeme našemu interiéru.

Co znamenají jednotlivé svíce

Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.

Na první adventní neděli zapalujeme první svíčku, to je tzv. svíce proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou svíčku, tzv. betlémskou, která znamená lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

Na třetí adventní neděli zapalujeme svíci tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj.

Pokud jste ještě nestihli koupit nebo vyrobit adventní věnec, pusťe se do toho teď. Stačí vám k tomu kulatý korpus, větvičky, malé ozdoby, šišky, skořice, chvojí a hlavně tavící pistole. Fantazie se meze nekladou a ten váš bude určitě tak krásný a originální, že vám bude líto se s ním na Tři krále rozloučit.

 

Nejčtenější články