Close search

Strach ze štěstí: Cherofobie sedá nejvíc na introverty a perfekcionisty

Unsplash Zdroj: Unsplash

Magazín Heathline píše, že člověk trpící cherofobií má až iracionální averzi k tomu, aby byl šťastný. Termín pochází z řeckého slova chero, což znamená radovat se.

Podle Healthline někteří lékaři klasifikují cherofobii jako formu úzkostné poruchy. V tomto kontextu souvisí úzkost s účastí na činnostech, o kterých se předpokládá, že dělají lidi šťastnými. Jinými slovy, když člověk zažije cherofobii, bojí se účastnit činností, které bychom mohli charakterizovat jako zábavné.

Příznaky cherofobie

Člověk trpící cherofobií nemusí nutně být smutný, ale místo toho se vyhýbá činnostem, které by mohly vést ke štěstí nebo radosti. Může prožívat úzkost při pomyšlení na radostné společenské setkání (večírek nebo koncert). Odmítá také příležitosti, které by mohly vést k pozitivním životním změnám, neboť se obává, že bude následovat něco špatného.

Myslí si třeba také, že štěstí dělá lidi horšími, nebo že když ukáže, že je šťastný, je to špatné pro něj či pro jeho přátele a rodinu. A snahu o to, aby byl šťastný, považuje takový člověk za ztrátu času a zbytečné úsilí.

Příčiny cherofobie

Tato fobie může pramenit z přesvědčení, že pokud se člověku stane něco velmi dobrého, nebo pokud se mu v životě daří, osud mu přinese i něco špatného. Proto se obává činností souvisejících se štěstím, neboť věří, že tím odvrátí to špatné. Často jde o člověka, který v minulosti zažil fyzickou nebo emocionální traumatickou událost.

Výskyt cherofobie je pravděpodobnější u introvertů a perfekcionistů. Ti první se na hlučných místech a na místech s velkým množstvím lidí mohou cítit vystrašení nebo nepohodlně. Ti druzí zase mohou mít pocit, že štěstí je rysem líných nebo neproduktivních lidí. Proto se mohou vyhýbat činnostem, které by jim mohly přinést štěstí.

Byť se averzi ke štěstí věnuje spousta studií, cherofobie zatím nebyla dostatečně prozkoumána, proto neexistuje ani schválená léčba. Pomoci může terapie, díky které lze rozpoznat chybné linie myšlení a identifikovat chování, které to může pomoci změnit. Dále jsou doporučovány relaxační strategie, jako hluboké dýchání nebo psaní deníku. Ale také vystavení událostem vyvolávajícím štěstí. Díky tomu by člověk mohl zjistit, že štěstí nemusí mít nepříznivé účinky.

Zdroje informací:
Healthline.com: Cherophobia: Is Being Too Happy A Thing?
Link.springer.com: Aversion to Happiness Across Cultures: A Review of Where and Why People are Averse to Happiness

Nejčtenější články