Close search

Je to perfekcionista na entou? Možná trpí poruchou osobnosti

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Zatímco někdo si žije poklidným životem obklopen nepořádkem, jiný nesnese nic jiného než dokonalý pořádek. Prvního ani nenapadne s tím nepořádkem kolem sebe něco dělat. Druhý žije v nestálém stresu, že nic není, jak má být. Dokonalost neexistuje. Člověk svým perfekcionismem ničí život sám sobě i lidem kolem sebe.

Lidé jsou různí. Každý máme určité povahové rysy, které definují naši osobnost. Částečně jsou vrozené. Mnoho z nich na sebe přebíráme v dětství vlivem výchovy a chování rodičů. Ovlivňují je i další sociální aspekty a události, které přicházejí v průběhu celého života. Proto se někdo stává nepořádníkem, kterého nic nerozčílí. A druhý zase perfekcionistou, se kterým se prakticky nedá žít.

Ach ty detaily!

Detaily dokážou zaměstnat perfekcionisty natolik, že neumí normálně fungovat. Výstižně to popisuje psycholog Tomáš Novák ve své knize Manželství jako trvalý stres: "Zaměřuje se na maličkosti. Pak se však stává, že mu unikají velké věci. Patologičtí perfekcionisté se zabývají zejména detaily. Pozornost věnují především tomu, co je nutné udělat ještě před samotným úkolem. Chybí jim velkorysost v uvažování."

Prof. MUDr. Karel Chromý ve své přednášce hovoří o přepečlivých lidech nebo také chorobných pedantech. Pokud lidé svým perfekcionismem, puntičkářstvím a nadměrným zaměřením na detail extrémně přesahují hranice běžného chování, hovoříme o poruše osobnosti.

Když má někdo poruchu...

Psychologové v souvislosti s přehnaným perfekcionismem mluví buď o obsedantně kompulzivní poruše osobnosti, nebo o anankastické poruše osobnosti. Prof. MUDr. Karel Chromý obsedantně kompulzivní poruchu osobnosti odlišuje od anankastické poruchy. Další psychologové, mj. z Psychoterapeutického centra Praha Řipská, obě poruchy spojují. Jakkoli, anankastická a obsedantně kompulzivní porucha mají mnoho společných rysů.

Anankastická porucha osobnosti, také obsedantně kompulzivní porucha osobnosti jsou typické extrémním perfekcionismem, nadměrnou svědomitostí a rigiditou (neochotou ke změně). Postižený za všech okolností prosazuje dodržování pravidel, ať jsou jakkoli nesmyslná. Pramení to z jeho silné vnitřní nejistoty a pochybností.

CO S TÍM? ODPOVĚDI NAJDETE VE FOTOGALERII:

Literatura:

Novák, T. Manželství jako trvalý stres. Praha: Grada, 2010.

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=Fw2PYUTKTzo

http://www.psycholog-praha.cz/klasifikace-dusevnich-poruch/poruchy-osobnosti

http://www.opsychologii.cz/clanek/178-anankasticka-porucha-osobnosti/

Nejčtenější články