Close search

Rozchod je vždy bolestný, někdy dokonce ústí v psychickou poruchu

Pixabay Zdroj: Pixabay

Rozchod patří mezi stresující životní události, které naruší psychickou rovnováhu každého člověka. Provází ho změny nálad a chování, které většinou odezní v rámci několika měsíců. Někdy však může stres z rozchodu vyvolat i závažné psychické poruchy.

Intenzita prožívané krize z rozchodu závisí na osobnosti každého člověka. Svoji roli hrají i lidé v jeho okolí, rodina, pracovní kolektiv, kvalita sociální sítě. O zvládnutí rozchodu v psychickém zdraví rozhoduje i finanční situace.

Co všechno může vyvolat rozchod?

Rozchod může být spouštěčem jakékoliv psychické poruchy, nejčastěji jde o depresivní poruchu, která obyčejně navazuje na tzv. poruchu přizpůsobení.

Poruchy přizpůsobení jsou psychické stavy, které následují po nějaké náročné životní události, reflektují významnou životní změnu. Rozchod bezesporu takovou změnou je. Zejména pro toho, kdo rozchod vnímá jako opuštění a zradu druhého, je velmi bolestný. Bolest lze přirovnat k úmrtí blízkého, protože jde o ztrátu člověka. Může vést až k sebevražedným sklonům nebo agresivnímu chování, hrozí nejen sebevražda, ale i vražda.

Rozchod má vždy individuální charakter

Psychologové i přes individuální charakter každého rozchodu definují fáze, jak se s ním člověk standardně vypořádává. Prvním momentem bývá překvapení. To může provázet i popírání dané situace. Následuje krize s přechodnými fázemi vzteku, také smutku a pocitů bezmoci.

Fáze hněvu a smutku se střídají, dle osobnosti může některá z nich převládat. Různí se také jejich intenzita, v závislosti na individuálních vlastnostech každého jednotlivce, ale také okolnostech rozchodu. Konečnou fází je konsolidace, kdy ustává emoční bouře, člověk nachází opět vnitřní rovnováhu a ukončuje hněv či smutek po partnerovi.

V některých případech však konsolidace, tedy vyrovnání se s rozchodem nenastává. Fáze hněvu a smutku přerůstají v psychickou poruchu. Negativní emoce člověka ovládnou, přichází deprese a úzkosti, může se dostavit i sebepoškozování, sebevražedné pokusy nebo agrese. Člověk může ze své nepříjemné situace utíkat i k alkoholu, drogám a lékům. Odborná pomoc je proto na místě.

ROZCHOD NENÍ KONEC SVĚTA. PSYCHOLOG RADÍ, JAK SE S NÍM VYROVNAT - VÍCE VE FOTOGALERII:

Nejčtenější články