Close search

Normální a patologická úzkost. Jak je rozeznat? Kdy jde skutečně o problém?

Pixabay Zdroj: Pixabay

Úzkost je normální lidská emoce, která má svůj nepopiratelný význam. Jakkoli intenzivní může být, nemusí být nutně na obtíž. Problémem se stává v určitých případech, dokonce tak závažným problémem, že se pak nemusí obejít bez odborné lékařské pomoci. Jak poznat, že nám úzkost přerůstá přes hlavu a sami ji nezvládneme?

Když je všechno (relativně) v pořádku...

Je to kombinace složitých vnitřních pochodů. Emocionálně se úzkost pojí se strachem a obavami. Jde o zlé předtuchy, ale i změny myšlení, zhoršenou paměť nebo zúženou pozornost. Právě soustředění se na potenciální nebezpečí je přínosem úzkostných pocitů. Primárně jde o jednu z emocí pro krizové situace, které umožňují lepší zvládnutí krizí. I proto se zvyšuje krevní tlak, buší srdce, svírá se žaludek... Člověk se připravuje na únik před možným nebezpečím.

Jenže o reálné nebezpečí v současném moderním světě nejde, přestože člověk mnoho každodenních situací prožívá s negativními pocity a vnímá je jako potenciální nebezpečí.

Úzkost může souviset s obavou ze ztráty kontroly nad svým životem, strachem o zaměstnání, o partnera. Může poukazovat na vnitřní nebezpečí, například nebezpečí ztráty vnitřní integrity. Tato tzv. dezintegrační úzkost je z hlediska psychologického nejhlubší. Pořád však nemusí být patologická.

Když je úzkosti moc (anebo málo)

Úzkost se stává problémem ve chvíli, kdy je nadměrná. Na druhé straně jí může být i příliš málo, tak, jako to známe u disociačních poruch osobnosti.

Nadměrná úzkost vede podle psychiatrie k narušení schopnosti jedince zvládat významné životní aktivity, které se týkají pracovního, osobního, rodinného či partnerského života. Jde však také o aktivity rekreační, schopnost relaxovat, odpočívat a spát.

Úzkost se stává psychiatrickou diagnózou v případě, že přeroste například ve fobii – neodůvodněný strach, strach z lidí (sociální fobie), strach z uzavřených prostor (klaustrofobie), strach z otevřeného prostranství (agorafobie), strach z pavouků (arachnofobie), strach ze špíny (mysofobie) aj.

Úzkost je základní charakteristikou panické poruchy, smíšené úzkostně depresivní poruchy, obsedantně kompulzivní poruchy nebo posttraumatické stresové poruchy. To už jsou stavy, které vyžadují odbornou pomoc. Jejich léčba většinou spočívá v psychoterapii.

Trápí vás úzkost? VE FOTOGALERII SE O ÚZKOSTECH DOZVÍTE VÍC:

Literatura:

Vymětal, Jan a kol.: Speciální psychoterapie. Praha: Grada, 2007.

Nejčtenější články