Close search

Máte problém snést kritiku od druhého? Proč se nevyplatí nechat to být?

Pixabay Zdroj: Pixabay

Kritika není příjemná nikomu, ale nikdo z nás se jí čas od času nevyhne. Zvlášť v oblasti vztahů, ať již těch pracovních nebo osobních, kde má své místo. Může posloužit jako podnět k osobnímu rozvoji. Jenže ne každý kritiku snese.

Neschopnost snést kritiku bez pocitů méněcennosti, sebeobviňování nebo svalování viny na druhého, je typickým problémem v mezilidské komunikaci. „A právě problémy v mezilidské komunikaci bývají velmi častým spouštěčem deprese,“ upozorňuje psycholog a psychiatr MUDr. Ján Praško, CSc.

Význam sociálních dovedností

Sociální dovednosti jsou jistě užitečným nástrojem v pracovním i osobním životě. Publikace Depresivní porucha a jak ji překonat přináší na tyto dovednosti ještě jeden možný pohled. Protože jejich nedostatek vede k potížím v mezilidské komunikaci, v konečném důsledku se může projevit až ve vzniku deprese.

Nácvik sociálních dovedností, třeba dovednosti zvládnout kritiku druhého, asertivity, schopnosti říci ne, také dávání a přijímání ocenění, je tak prevencí deprese. Bude se hodit lidem, kteří depresivní epizodu prodělali a chtějí se vyhnout recidivě. Bude však užitečný každému, protože deprese je v moderním světě strašákem každého z nás.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna uvádí statistiky, podle kterých depresivní epizoda postihne alespoň jednou za život 10 - 20 % osob. Do roku 2020 by se dle studie Světové zdravotnické organizace měla stát nejvýznamnější nemocí rozvinuté společnosti. V četnosti výskytu by měla překonat i kardiovaskulární nebo onkologická onemocnění.

Deprese v souvislostech

Deprese je sama o sobě závažným onemocněním, které postiženého vzhledem k sebevražedným sklonům přímo ohrožuje na životě. Je také rizikovým faktorem pro vznik dalších civilizačních chorob. Deprese až pětinásobně zvyšuje riziko výskytu chronického tělesného onemocnění, dokonce více než jednoho.

Navíc se pojí s dalšími duševními poruchami, například úzkostmi, výjimečně dokonce i bludy. Jde ruku v ruce s poruchami spánku nebo nejrůznějšími závislostmi, například závislostí na alkoholu nebo cigaretách.

KOLEM DEPRESE EXISTUJE MNOHO MÝTŮ. KTERÉ JSOU TY NEJVĚTŠÍ? TO VÁM OBJASNÍ FOTOGALERIE:

Literatura:

Práško, Ján, Prašková, Hana: Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, 2007

Praško, Ján a kol.: Depresivní porucha a jak ji překonat. Praha: Galén, 2012.

Novák, Tomáš: Peklo v duši: deprese a mánie. Praha: Grada, 2016.

Nejčtenější články