Close search

Jak zlepšit mozek? Vrhněte se na zvedání činek, říká nová studie

Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com

Demence se má do roku 2050 projevit až u 135 milionů lidí po celém světě. Při hledání prostředku na boj se zhoršováním funkcí mozku přišel tým australských vědců s neobvyklým zjištěním. Prevencí by mohlo být pravidelné vzpírání.

Studie Epidemiologie mírné kognitivní poruchy publikována v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie charakterizuje mírnou kognitivní poruchu (MCI, resp. mild cognitive impairment) jako přechodnou fází mezi kognitivními změnami u fyziologického stárnutí a časnou demencí. Amnestická forma MCI je považována za předstupeň Alzheimerovy choroby.

A protože má demence v nejbližších třech dekádách postihnout 135 milionů lidí, stává se jednou z největších zdravotních výzev dneška.

Vzpíráním proti demenci

Zapojení pravidelného vzpírání do cvičení by podle výzkumu australských vědců mohlo zlepšit fungování mozku a zabránit demenci. Zaměřili se na 100 lidí ve věku 55 až 86 let s „mírnou kognitivní poruchou“ (MCI), kteří byli požádáni o vzpírání a trénink mozku. MCI je považován za předchůdce rozvoje Alzheimerovy choroby a dalších forem demence.

V následném výzkumu zjistili, že silový trénink zlepšuje kognitivní dovednosti a jeho přínosy přetrvávaly až 12 měsíců po ukončení studie.

Zjistili jsme, že zlepšení kognitivních funkcí souviselo se zvýšením jejich svalové síly. Čím silnější lidé se stali, tím větší byl přínos pro jejich mozek,“ cituje web Bigthink.com hlavního autora studie, Dr. Yorgiho Mavrose z univerzity v Sydney.

Pravidlo 80 %

Má to ale jeden háček. Účastníci studie dvakrát týdně během šestiměsíčního období pracovali s váhami o 80 % vyššími než maximum, které mohli zvednout do té doby. Čím silnějšími se stali, tím větší váhu museli zvedat. A dodržet pravidlo zvyšování o 80 %.

Následující MRI skenování subjektů studie ukázalo nárůst v určitých oblastech mozku. Není zatím jasné, jestli to platí pro všechny věkové skupiny.

Čím více můžeme přimět lidi, aby trénovali silové schopnosti, tím je pravděpodobnější, že budeme mít zdravější stárnoucí populaci," dodává Dr. Mavros. „Klíčem je však zajistit, že to děláte často, nejméně dvakrát týdně, a při vysoké intenzitě, abyste maximalizovali své zisky. Tím získáte maximální užitek pro váš mozek.

Další studie mají za úkol zjistit, jak je propojen nárůst mozku s růstem svalů a jestli je mezi tím vůbec spojitost.

Jak ještě lze předcházet demenci? Podívejte se do GALERIE:

Zdroje: bigthink.com, csnn.eu

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu