Close search

Jak funguje paměť? Znáte dobře svůj mozek?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Většina z nás si myslí, že má špatnou paměť. Věčně hledáme klíče, zapomínáme koupit mléko nebo si nedokážeme vybavit jméno osoby, se kterou jsme se jistě seznamovali. To je podle odborníků úplně normální. Odborníci na trénink paměti také tvrdí, že nic jako špatná paměť neexistuje. Mozek se dá vycvičit podobně jako svaly, jen vědět, jak na to.

Co je to vlastně paměť a proč je tak důležitá?

Definici paměti nabízí například Mgr. Věra Suchomelová, certifikovaná koučka paměti: "Paměť můžeme definovat jako schopnost lidského mozku pracovat s informacemi – přijímat informace, zpracovávat (kódovat je), uchovávat, vydávat uchované informace, tedy si je vybavovat (reprodukovat informace), anebo znovu poznávat to, co už jsme jednou v paměti zpracovali."

Paměť je základní vlastností živých organismů, je nezbytná také pro každodenní život člověka. Fungující paměť je základní podmínkou učení. Nejde jen o úmyslné přijímání a snahu o uchování konkrétních informací, vědomostí nebo dovedností. Paměť v širším pojetí zahrnuje i veškeré zkušenosti získané neúmyslně a nevědomě. Ty pak ovlivňují lidskou psychiku. Paměť je tak klíčovým předpokladem pro psychický vývoj člověka, jeho osobní rozvoj a cílevědomé činnosti. Přímo souvisí s myšlením.

Jak to vypadá v mozku?

Z hlediska fyziologického paměť sestává ze složitých biochemických dějů, které probíhají na úrovni mozkových nervových buněk – neuronů a jejich spojení, které se nazývají synapse. Právě tyto spoje mezi jednotlivými neurony slouží k ukládání informaci do paměti, ale i jejich uvolňování z paměti. Čím více synapsí, tím lépe mozek pracuje, tím lepší paměť, ale i myšlení a řešení problémů.

Mozková kapacita je neomezená

Nové spoje mezi neurony vznikají každým učením, novými zkušenostmi, poznáváním nových věcí, zvídavostí a aktivním přístupem k životu. Kapacita lidského mozku je téměř neomezená. Dokážeme si zapamatovat nesmírné množství informací. To potvrzuje i Michaela Karsten, vystudovaná lékařka a mistryně světa v paměťových schopnostech: "Tréninkem lze zvýšit paměťový výkon i o 500 až 600 procent."

JAK NA TO? JAK TRÉNOVAT PAMĚŤ? TIPY NAJDETE VE FOTOGALERII: 

Literatura:

Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.

Buzan, T. Trénink paměti. Praha: BizBooks, 2013.

Odkazy:

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/co-je-to-pamet-a-jak-ji-trenovat--15571

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5

https://www.idnes.cz/onadnes/lide/rozhovor-michaela-karsten.A140425_135046_spolecnost_brv

Nejčtenější články