Close search

Generalizovaná úzkostná porucha aneb Když život ovládnou starosti a stres

Pixabay Zdroj: Pixabay

Jedná se o jednu z nejčastějších psychických poruch. Dá se jednoduše definovat tak, že si člověk dělá starosti, neustále a nekontrolovaně. Starosti, obavy a úzkosti souvisejí s pracovním, osobním i rodinným životem. V určité míře je pociťuje každý, ale někdy přerostou všechny meze. Pak hovoříme o poruše...

Nic mimořádného

Generalizovaná úzkostná porucha, označovaná také zkratkou GAD (Generalized Anxiety Disorder) patří do skupiny neurotických poruch. Nejčastěji se objevuje v období puberty a dvakrát častěji postihuje ženy než muže. Trápí především osoby, které jsou přirozeně starostlivé, citlivé, a tím i zranitelné. Na vzniku GAD se podílí genetické faktory, ale porucha může být i důsledkem prožitého traumatu nebo dlouhotrvajícího stresu.

Pacienti doslova trpí obavami a strachy, které souvisejí s vlastní budoucností, ale i blízkými. Zpravidla se týkají běžných situací.

Skrytá hrozba

Mezi typické projevy GAD patří úzkosti, nervozita a podrážděnost, vnitřní neklid, lekavost, pocity stísněnosti, zhoršený mentální výkon nebo neklidný, přerušovaný spánek.

Nepříjemné emoce provází i tělesné projevy generalizované úzkostné poruchy, jako je bušení srdce, zrychlený tep, zkrácený dech, závratě, bolesti hlavy, svalové napětí, třes, chvění se, žaludeční potíže, plynatost, průjmy, častější močení, nadměrné pocení apod.

Pokud se porucha neléčí, může přerůst v deprese a další těžké psychické problémy, může se přeměnit i v tělesné onemocnění psychosomatického původu. Právě GAP může být také příčinou závislosti na návykových látkách.

A co léčba?

Léčba GAD spočívá především v systematické psychoterapii a farmakologii. Předchází ji pochopitelně odborná diagnóza.

Doc. MUDr. Ján Praško, CSc, český psychiatr a psychoterapeut ve své publikaci Jak zvládnout generalizovanou úzkostnou poruchu uvádí, že obavy a úzkost nejsou znakem toho, že je člověk nenormální nebo dokonce bláznivý.

„Není to ani známka osobní slabosti,“ povzbuzuje pacienty psychiatr a dodává: „Existuje řada účinných způsobů léčby.“

VÍCE VÁM ÚZKOST PŘIBLÍŽÍ FOTOGALERIE:

Literatura:

Práško, Jan: Jak zvládnout generalizovanou úzkostnou poruchu. Praha: Galén, 2009.

Vymětal, Jan a kol.: Speciální psychoterapie. Praha: Grada, 2007.

Nejčtenější články