Close search

Etiketa na pracovišti: Víte, jak správně pozdravit a kdo komu má podávat ruku?

unsplash Zdroj: unsplash

Společenské normy by se měly dodržovat nejen ve vyšší společnosti, na pracovišti jsou také vítány. I přes to, že každý systém je jiný a firemní kultura se může lišit, je nezbytné znát základní poučky, které můžete použít jako odrazový můstek.

Pro některé oříšek, pro někoho osvojená taktika, která může přispět i ke kariérnímu postupu. Vyhněte se faux-pas, která vám mohou zkazit nejen první dojem a osvojte si základní pravidla etikety.

Krok jedna: Pozdrav a podání ruky

Vcházíte do místnosti a řešíte, zdali máte pozdravit? První zdraví ten zdvořilejší. Pakliže nechcete na kolegu házet špatné světlo, řiďte se základními pravidly: vždy zdraví člověk, který je níže postavený. Mladší pozdraví staršího, podřízený pokývne nadřízenému a v momentě, kdy člověk vchází do místnosti také zdraví jako první.

Poté následuje podání ruky, u kterého etiketa velí opačný přístup: nadřízený podává ruku podřízenému. Při podání ruky byste se druhému měli dívat do očí, stát vzpřímeně a stisk by měl být přiměřený. Nechcete, aby se vám v ruce ocitla dlaň v podobě leklé vlhké ryby.

Dilema: Tykat, nebo vykat?

Firmy, ve kterých byla jediná přijatelná a vyžadovaná forma vykání, jsou pryč. Není nejmenší problém, aby si kolegové mezi sebou v kanceláři tykali a výjimkou není ani tykání si generálního ředitele s nováčkem, který zrovna nastoupil na junior pozici.

Jestliže si nejste jisti, kdo komu má nabídnout tykání, opět má etiketa jasně nastavená pravidla: Tykání navrhuje vždy společensky výše postavená osoba. V tomto případě vždy musí navrhnout tykání šéf. Bez ohledu na to, zda se jedná o ženu či muže. Na pracovišti v kolektivu kolegů a kolegyň je tomu jinak: nechcete-li kolegyni urazit, vyčkejte, až ona sama nabídne tykání.

I tykání má stinné stránky

Zvažujete, že navrhnete někomu na pracovišti tykání? Ne vždy je tykání výhra, jak se mnozí domnívají. Pokud se tak rozhodnete, dopředu zvažte, zdali vám nebude tykání v určitých aspektech na obtíž. Tykání je samo o sobě přátelské, čímž mizí zábrany a kolegu si pustíte více k tělu. Ovšem pokud budete muset kolegu nebo podřízeného za určitou věc kritizovat, tykání vám to neulehčí. Vztah se jednoduše posune na jinou úroveň a vy si musíte uvědomit, jaké si chcete na pracovišti nastavit hranice.

V GALERII ČTĚTE, ZDA JE V PRÁCI LEPŠÍ TYKÁNÍ NEBO VYKÁNÍ:

Nejčtenější články