Close search

Dystymie: Deprese, která se počítá na roky

Pixabay Zdroj: Pixabay

Zatímco pojem deprese je notoricky známý, dystymie, jedna z dalších afektivních poruch, už se tak často neskloňuje. Přesto si takového typického člověka s dystymií dokážeme snadno představit. Je to věčný stěžovatel, melancholik a mrzout... Takový člověk trpí poruchou nálady a s ním i jeho okolí.

Dystymie je chronická porucha nálady, jednoduše mírnější forma deprese. Nedosahuje sice takové intenzity jako deprese, avšak je mnohem delší. Pro diagnózu deprese postačí dva týdny. Dystymie se diagnostikuje tehdy, sužuje-li člověka pokleslá nálada alespoň po dva roky.

Projevy

Dystymie se podobně jako deprese pojí se spánkovými poruchami, nespavostí i nadměrnou spavostí. Často se projevuje také nechutenstvím nebo naopak přejídáním. Pokleslou náladu, pocity smutku, beznaděje a bezmoci provází i zvýšená plačtivost, nemluvnost, snížená vitalita a chybějící radost ze života.

Člověk se projevuje jako pesimista a kritik. Nemá žádný výhled do budoucna, nedokáže se na něco těšit a radovat se. Chybí mu spontánnost. Je také permanentně unavený, má nižší tělesnou i mentální výkonnost, zhoršenou paměť a problémy s koncentrací. Nezvládá riziko ani odpovědnost. Své potíže si uvědomuje, takže je provází ještě snížené sebevědomí kvůli vlastním nedostatkům daným poruchou.

Psycholog Tomáš Novák ve svém článku přirovnává člověka s dystymií k automobilu se špatně zataženou ruční brzdou.

Co si počít s dystymií? Jak vypadá léčba?

Smutek a špatná nálada se může rozvinout až do projevů těžké deprese, nezřídka v důsledku stresové zátěže. I to je důvod, proč by se měl člověk s příznaky dystymie obrátit na odborníky. Léčba může podstatně zlepšit kvalitu života.

Zatímco u deprese jsou klíčovou součástí léčby psychofarmaka, u dystymie farmakoterapie nebývá tak úspěšná. Základem léčby je psychoterapie, kde se člověk učí zvládat své pocity, řešit vztahové konflikty a ustát i stresové situace. Pacient pracuje na sebepoznání, odstranění kritických i sebekritických myšlenek a posílení sebevědomí.

DYSTYMIE NENÍ JEDINÁ, AFEKTIVNÍ PORUCHY JSOU CELÝM SOUBOREM DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ. JAK SE PROJEVUJÍ? TO SE DOZVÍTE VE FOTOGALERII:

Literatura:

Praško, Ján a kol.: Depresivní porucha a jak ji překonat. Praha: Galén, 2012.

Novák, Tomáš: Peklo v duši: deprese a mánie. Praha: 2016.

Nejčtenější články