Close search

Chcete pozvání na pracovní pohovor? Správně napsaný motivační dopis vám pomůže

Pixabay Zdroj: Pixabay

Příchod nového roku bývá pro mnohé silnou motivací pro velké životní změny. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří se brzy začnou rozhlížet po novém zaměstnání, pak mějte na paměti, že kromě dobře sestaveného životopisu, budete potřebovat i kvalitní motivační dopis. Ten totiž pomůže personalistovi pochopit, proč se o dané zaměstnání ucházíte a co můžete firmě nabídnout. Víte ale jak motivační dopis dobře sestavit?

Motivační dopis je dnes již běžnou součástí procesu hledání nového zaměstnání. Aby vám ale dokázal zajistit pozvání na pracovní pohovor, musíte jej správně sestavit. Ukažte personalistovi, že o práci máte skutečný zájem a že jste spolehlivým a pracovitým profesionálem.

Vše na míru

Základem dobrého motivačního dopisu, který zaujme potenciálního zaměstnavatele, je obsah odpovídající dané pozici a společnosti. Není nic horšího než dopis, ve kterém uchazeč píše neurčité a všeobecné fráze, které by se mohly vztahovat k jakékoliv společnosti. U motivačního dopisu je důležité, aby byl napsaný na míru pozice, o kterou usilujete. Napište, co vás na popisu práce zaujalo a proč byste ji chtěli vykonávat.

Buďte konkrétní

Ukažte personalistovi, že nedáváte ve svém životopisu ani v motivačním dopisu plané sliby. V popisu pozice zaměstnavatel většinou uvádí situace, se kterými bude potřebovat, aby se jeho nový pracovník dokázal vypořádat. Pokud jste se již s podobným problém během své kariéry setkali, uveďte pár konkrétních příkladů, ve kterých popíšete, jak by se vaše znalosti a schopnosti mohly zaměstnavateli hodit a jaké řešení byste zvolili. Neprozrazujte žádné detaily, avšak nezdráhejte se své zkušenosti popsat podrobně.

Zájem o firmu

Popište potenciálnímu zaměstnavateli, jaké znalosti máte o společnosti a ukažte mu, že jste se o ní nedozvěděli pouze z inzerátu, na který nyní odpovídáte. Může vám pomoci, pokud zmíníte předešlé úspěchy společnosti, nebo například akci, nebo projekt, se kterým vás jako jedince mimo firmu oslovili a zaujali.

Správný vzhled

Jakmile však dokončíte podrobný popis toho, jak jste připraveni na novou výzvu, zkontrolujte si, že formát vašeho motivačního dopisu odpovídá všeobecně uznávaným standardům. Je důležité si pamatovat, že personalisté každý den pročítají desítky životopisů a motivačních dopisů, takže máte jenom několik málo chvil na to, abyste jej zaujali. Buďte struční a věcní a snažte se udržet pozornost čtenáře pádnými argumenty. Váš motivační dopis by neměl mít více jak čtyři kratší odstavce a rozhodně by neměl obsahovat žádné gramatické chyby. Motivační dopis je, stejně jako životopis, vaší vizitkou, s jehož pomocí se prezentujete před potenciálním zaměstnavatelem. Před odesláním si tedy vždy svůj text pečlivě přečtěte a ujistěte se, že máte vše správně.

PODÍVEJTE SE V GALERII, JAK SPRÁVNĚ SESTAVIT SVŮJ MOTIVAČNÍ DOPIS:

Nejčtenější články