Close search

Biofeedback pomáhá proti stresu a úzkostem. Vědci zatím neví proč, ale funguje

Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com

Žádná terapie není dokonalá. Vždy se najde část lidí, kterým daná terapie jednoduše nevyhovuje. Jako alternativa pak nastupuje tzv. biofeedback. Může být prospěšný tam, kde nepomáhá nebo se z různých důvodů nevyužívá farmakoterapie. Bude se hodit v případech, kdy se lidé chtějí naučit zvládat stres prostřednictvím signálů vlastního těla.

Přestože zatím nemá vědecké vysvětlení a u nás je biofeedback spíše okrajovou záležitostí, v zahraničí se již hojně využívá, nejenom v rámci psychologie. Představuje praktickou metodu, jak dostat pod kontrolu fyzické reakce vlastního těla na stres a úzkosti. Uplatňuje se také jako terapie při posttraumatické stresové poruše, poruše pozornosti, poruchách spánku aj.

Biofeedback je prospěšný i při takových potížích, jako jsou migrény a nejrůznější bolesti, zažívací problémy, žaludeční nevolnosti, ale také alergie.

Základní princip

Emocionální stav se zrcadlí i na úrovni tělesné. Uvědomíme-li si fyzické signály svého těla, lépe své emoce zvládneme. Naučíme-li se pracovat s tělem na úrovni fyzické, snáze dostaneme pod kontrolu i mentální činnost a emoce související se stresem. To je princip biofeedbacku. Zatím sice není vědecky podložen, v praxi se však osvědčuje. Je také jisté, že zvládnout stres a negativní psychický stav pomáhá i stav relaxace a uvolnění, který s metodou biofeedbacku člověk zažívá.

Lidé se učí rozpoznat fyzické projevy stresu a úzkostí, jako je tlukot srdce, teplota těla, napětí ve svalech aj. Díky tomu pochopí také to, co na úrovni těla znamená skutečné uvolnění. Uvolnění fyzické a psychické jdou přitom ruku v ruce.

Jak vypadá biofeedback v praxi?

Může jít o vizuální nebo zvukový nástroj, který pomáhá vědomě ovládat běžné tělesné funkce. Normálně je nemáme pod kontrolou, ale jde jenom o otázku cviku.

Během biofeedbacku se využívají například senzory na prstech, které přenáší na monitor údaje o tepu, dýchání, krevním tlaku, také mozkové aktivitě, teplotě pokožky, pocení nebo svalovém tonusu. Tyto údaje se liší v klidovém režimu a při stresu. Avšak i ve stresové situaci je možné je vědomě ovládat a směrovat zpět na klidovou úroveň. To lze praktikovat s pomocí terapeuta, ale i v domácím prostředí s technikou pro biofeedback a speciálním počítačovým programem.

Pokud se naučíme zvládat stresové reakce, zvýšíme své šance na úspěch a notně tak přispějeme ke kvalitě svého života. A právě to je cílem biofeedbacku.

METOD PRO ZVLÁDÁNÍ STRESU JE MNOHO. TY NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ VÁM PŘEDSTAVÍ FOTOGALERIE:

Nejčtenější články