Close search

Afektivní poruchy postihují až pětinu populace. O co vlastně jde?

Pixabay Zdroj: Pixabay

Statistiky psychickému zdraví zrovna nepřidají. Právě ty totiž poukazují na zvýšený výskyt duševních poruch. Třetí nejčastější duševní poruchou je afektivní porucha – porucha nálady. Postihuje až 21 % populace vyspělých států.

Afektivní porucha nebo také porucha afektivity znamená obecně změnu nálady směrem k depresi nebo k mánii – nadnesené náladě. Deprese přitom mohou, ale nemusejí provázet i úzkosti. Porucha nálady jde ruku v ruce se změnami v celkové motivaci k vykonávání běžných aktivit. Ostatní projevy jsou zpravidla sekundární.

Příčina

Příčina afektivní poruchy může být psychosociální i biologická, často jde o kombinaci obou. Bylo prokázáno, že v mozku nemocného probíhají změny spojené s nedostatkem nebo přebytkem jednoho či více hormonů, jako je noradrenalin, serotonin a dopamin. Proto je základem léčby farmakoterapie, v praxi kombinovaná s psychoterapií.

Afektivní porucha může nabývat různého stupně závažnosti, od mírného až po těžký. Může mít psychotické příznaky, ale může být i bez nich.

Afektivní poruchy, tedy poruchy nálady směrem k depresi nebo mánii mohou mít různou intenzitu. Ty těžší případy se nezřídka pojí i se sebevražednými myšlenkami, proto není radno je podceňovat. Člověka totiž přímo ohrožují na životě.

Přehled afektivních poruch

Rozlišujeme hned několik afektivních poruch. Mezi afektivní poruchy patří zejména bipolární afektivní porucha. Tato porucha je typická dvěma nebo více fázemi, kdy nálada přechází z fáze mánie až do různých stupňů deprese. Periodická depresivní porucha je oproti bipolární afektivní poruše charakteristická pouze opakovanými fázemi deprese.

Dle přehledu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR dále rozlišujeme i perzistentní afektivní poruchy, které jsou typické mírnějšími fázemi mánie a deprese.

  • Jde o kolísající poruchy nálady, které mají podobu cyklotomie – perzistentní nestability nálady. Hovoříme i o cykloidní nebo cyklotymní osobnosti, resp. afektivní poruše osobnosti.
  • Kolísající poruchou nálady je typická také dystimie, středně těžká nebo lehká forma poruchy spočívající v chronickém zhoršení nálady, bez fází mánie. Hovoří se také o depresivní neuróze nebo depresivní poruše osobnosti.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍC? PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Nejčtenější články