Close search

Vědci potvrzují: Intuice při rozhodování hraje mnohem větší roli, než si myslíme. Bez ní se rozhodujeme špatně

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Jeden se řídí srdcem, zatímco druhý vyzdvihuje rozum. Jenže výzkumy potvrzují, že rozum pro zásadní rozhodování zdaleka nestačí. Je to dáno tím, že pro rozhodování nemáme nikdy dostatek informací. Intuice navíc podporuje sebejistotu a napomáhá tomu, aby si člověk za svým rozhodnutím dokázal stát.

Profesor psychologie Sam Maglio z univerzity v Torontu provedl se svým týmem výzkum, který intuici spojuje s určitou zatvrzelostí a sebejistotou. V jeho experimentech si byli lidé, kteří se rozhodovali intuitivně, mnohem jistější svým výběrem. Své rozhodnutí si také dokázali obhájit, dokonce i tehdy, když si prokazatelně nevybrali správně. Maglio to komentuje slovy, že se zaměřením na intuici a pocity se mění nejenom naše postoje, ale také naše chování.

Rozhodování bez intuice?

I lidé, kteří jsou přesvědčeni, že se rozhodují ryze racionálně, dávají prostor své intuici. Bez ní bychom se totiž pouštěli do příliš riskantních záležitostí. Pokud do rozhodování zahrneme pouze racio, nikoli emoce, výsledkem bude ztráta. To dokazuje profesor psychologie a neurovědy na univerzitě v jižní Kalifornii, Antoine Bechara.

Bechara rozhodovací proces zkoumal na pacientech s poškozením mozku. Poškození jim narušilo schopnost zapojovat do rozhodování emoce, jejich rozhodnutí bylo vždy výsledkem racionální úvahy. Vždy však také bylo špatné.

Špatné nebo dobré rozhodnutí? Intuice napoví...

Špatné rozhodnutí se od toho dobrého liší právě v reálném riziku, tedy nebezpečí, které přináší. MUDr. František Koukolík, DrSc. ve své publikaci Rozhodování označuje intuici, resp. „šestý smysl“, „tušení“, „nos“ nebo „pocit“ za somatické markery, které nás upozorňují, když děláme něco špatně nebo příliš riskujeme. Ty se začnou ozývat, abychom něco udělali jinak nebo to nedělali vůbec.

Při racionálním rozhodování využíváme pouze informace, které máme dostupné. Těch není nikdy dost, nikdy nemáme všechny podklady pro relevantní rozhodnutí, nikdy nedokážeme zcela předvídat, co nastane. V podvědomí však máme uloženo další kvantum informací, které nevyužíváme jako rozum, ale právě jako intuici. To vysvětluje, proč je intuitivní rozhodování tak přínosné.

JAK SE ROZHODOVAT? JAK SE PŘI ROZHODOVÁNÍ VYHNOUT CHYBÁM? ODPOVĚDI PŘINÁŠÍ FOTOGALERIE:

Literatura: Koukolík, František: Rozhodování. Praha: Karolinum, 2016.

Nejčtenější články