Close search

Umíte mluvit s lidmi? 4 kroky k nenásilné komunikaci

profimedia.cz Zdroj: profimedia.cz

Mluvit umí každý. Mluvit s lidmi smysluplně je ale mnohem těžší. Umíte komunikovat s lidmi? Umíte je naslouchat a opravdu je vnímat?

Svět je takový, jakým jsme ho učinili. Jestliže je dnes krutý, způsobili jsme to my svým chováním. Změníme-li sami sebe, můžeme změnit i svět. Změnit se znamená nejprve změnit svůj jazyk a způsob komunikace.“ (Arun Gándhí)

Řeč je naším přirozeným sdělovacím prostředkem. Jejím prostřednictvím sdílíme příběh našeho života. Ovšem mnohokrát si neuvědomujeme, jaká je úloha jazyka a síla slov a že cokoliv řekneme, změní náš svět. Slovy můžeme předávat radost, ale také často způsobit utrpení. Naše řeč ovlivňuje život náš i život druhých lidí.

Často se v komunikaci nevědomky dopouštíme posuzování, co je podle náš špatné a co je správné a klademe na své okolí nadměrné požadavky, což často vede k nedorozuměním, obraně a vzájemnému odcizení.

Koncept nenásilné komunikace, představuje ucelený výcvik v komunikaci, který pomáhá překonávat navyklé vzorce v jednání s druhými, napomáhá řešení konfliktů a rozvíjí vztahy založené na úctě a porozumění.

Marshall Rosenberg rozvinul proces čtyř po sobě jdoucích kroků, se kterých se učíme rozpoznávat a jasně vyjadřovat, co konkrétně v dané situaci chceme, abychom se cítili lépe.

Model Marshalla Rosenberga4 kroky k nenásilné komunikaci

  • Pozorování

Pokuste se pozorovat co se skutečně děje bez svého subjektivního hodnocení. Zní to poměrně snadně, ale ve skutečnosti to vyžaduje určitý cvik. Říkat lidem, co je na nich špatného, je neúčinné. Naučte se přesně popsat konkrétní chování a vyvarujte se svých soudů.

  • Pocity

Převezměte odpovědnost za své pocity. Zkuste popsat svůj pocit, v souvislosti s tím, co pozorujete, aniž byste hodnotili a vysvětlovali. Je důležité si uvědomit, že příčinou našich pocitů není chování druhých lidí. Proto je důležité mít i dostatečnou slovní zásobu ohledně svých pocitů.

  • Potřeby

Obtížné také bývá si uvědomit, jaká naše potřeba se skrývá za pocitem, který jsme v sobě rozeznali. Zkuste si uvědomit, co cítíte v souvislosti s konáním druhé osoby a zamyslete se, jakou vaši potřebu daný člověk svým chováním nenaplňuje. Příčinou našich pocitů je něco, co potřebujeme, čeho si ceníme.

  • Žádosti

Ve svých žádostech se snažte vyjádřit konkrétní činy, konkrétní jednání. Co od druhého požadujeme, co by nás potěšilo či nějakým způsobem obohatilo.

Používáním nenásilné komunikace rozvíjíme svou přirozenou schopnost vcítění. Pomáhá přeformulovat způsob, jakým se vyjadřujeme a nasloucháme druhým. Nenásilná komunikace podporuje naslouchání na hluboké úrovni, respekt, empatii a pomáhá vytvářet oboustranný zájem a přijetí. Není to tedy jen určitý druh vyjednávací strategie, ale také návod na kvalitnější a smysluplnější životní vztahy.

 

Nejčtenější články