Close search

Tykat nebo vykat? Kdy je vhodné navrhnout tykání a kdy ne? Osvojte si základní pravidla etikety

pixabay Zdroj: pixabay

Nejednou se člověk ocitne v situaci, kdy neví, jaký tón konverzace zvolit. Dva lidé ve stejném věku na podobné pozici, ovšem v pracovním prostředí. Muž se seznámí se ženou, která mu automaticky začne vykat. Je v pozici, aby jí nabídl tykání? Také se často zamýšlíte, jaká pravidla etiketa nastolila? Vyhněte se společenskému faux-pas a udělejte si v této otázce jednou provždy pořádek.

Naučte se základní pravidlo a nikdy nešlápnete vedle

Tykání má vždy navrhovat společensky vyšší osoba. V uvedení do praxe tykání bude navrhovat nadřízený podřízenému, starší osoba mladší, otec rodiny nabídne tykání příteli jeho dcery.

Jak je to s ženami? Je společensky přijatelné, aby žena vyzvala muže k tykání? Možná vás překvapí, že společensky vyšší osoba je žena – to znamená, že ve společnosti je právě ona tou osobou, která má právo určit, jakým směrem se bude vyvíjet společenský vztah. Výjimkou může být například situace, kdy společensky vysoce postavený muž navrhne tykání ženě, která není ve společenském žebříčku příliš vysoce postavena.

Vždy můžete odmítnout

Jestliže vám bude nabídnuto tykání, není pravidlem, že musíte na tuto nepsanou domluvu přistoupit. V některých případech je dobré si držet odstup, zachovat profesionalitu a tykání odmítnout. Způsob komunikace v tykání se změní v žoviálnější a přátelštější tón, který nemusí každému vyhovovat. Vykání je výraz úcty, které nemusí být zatraceno v dobré vůli posunutí se na přátelštější rovinu.

Tykat nebo vykat na pracovišti?

V určitých profesích se tykání považuje za nepatřičné a nemělo by se v žádném případě praktikovat. Naopak fenoménem dnešní doby jsou firmy, které v rámci firemní kultury používají pouze tykání. V žádném případě pak nevadí, že uklízečka tyká generálnímu řediteli.

Pokud je firemní kultura společnosti, ve které pracujete, někde mezi těmito dvěma extrémy, vždy se řiďte základním pravidlem, kdy tykání může navrhnout pouze společensky výše postavená osoba.

Mezistupeň mezi tykáním a vykáním je oslovení křestním jménem, na které se naváže vykáním. Tento vztah stále vyjadřuje pokoru k nadřízenému, ale zároveň dává prostor k uvolněnější a nenucené konverzaci.

Jaké prostředí vyžaduje automaticky tykat a kde je tykání naopak nepřípustné? Jak se správně zachovat v situaci, kdy vám bylo tykání nabídnuto ve dvě ráno v baru a vy vlastně nevíte, zda stále platí? TO SE DOZVÍTE VE FOTOGALERII.

Nejčtenější články