Close search

Tesco snižuje ceny dámských hygienických potřeb o DPH: Bojuje proti menstruační chudobě

Tesco Zdroj: Tesco

Mnoho žen si nemůže dovolit menstruační pomůcky, a tak se uchyluje k provizorním řešením. Tesco, aby upozornilo na problém menstruační chudoby, snižuje ceny dámských hygienických potřeb vlastní značky o hodnotu DPH. 

„I v dnešní době si bohužel řada žen u nás stále nemůže dovolit nákup menstruačních pomůcek. Jsou nuceny řešit tuto situaci různými způsoby, užívají vatu, noviny nebo smotky látky rozstříhané ze starého oblečení. To ohrožuje jejich zdraví, a navíc jsou po dobu menstruace vyloučeny z běžného života – nemohou chodit do školy, do práce nebo se účastnit společenských událostí. Rozhodli jsme se udělat první krok a snižujeme ceny dámských hygienických potřeb vlastní značky o hodnotu DPH. Doufáme, že tímto budeme inspirovat i další,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco Česká republika a ambasadorka kampaně.  

Tesco se snaží upozornit na problém menstruační chudoby a otevřít prostor pro celospolečenskou diskuzi. Jde o další aktivitu v oblasti diverzity a inkluze se zaměřením na genderovou problematiku. Společnost zaměstnává 73 % žen, pro které jsou od října 2023 na všech dámských zaměstnaneckých toaletách k dispozici menstruační pomůcky značky Pro Formula zdarma. 

Lidem v nouzi pomáhá Tesco po celý rok. Každý den daruje potravinové přebytky místním charitativním organizacím ze svých prodejen a distribučního centra. Pravidelně se zapojuje dvakrát ročně do Sbírky potravin, které spolupořádá Česká federace potravinových bank, s cílem poskytnout základní potraviny a drogerii lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci a nemohou si nákup dovolit. „V potravinových bankách vnímáme menstruační chudobu jako vážný problém. Od roku 2021 jsme zapojeni do distribuce hygienických vložek, které získáváme na základě vládního rozhodnutí od Správy státních hmotných rezerv ČR. Jedná se o dva miliony kusů za rok a přispíváme tak ke snížení počtu žen, které si nemohou dovolit dostatek hygienických vložek. Další dary pak získáváme při Sbírce potravin a také od výrobců. Dobrou zprávou je, že se od letošního roku zvýší počet takto rozdaných vložek na tři miliony kusů ročně,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank a pokračuje: „Přístup společnosti Tesco Česká republika je velmi inspirativní a věříme, že najdeme společně další způsoby, jak ulehčit ženám a dívkám v době menstruace. Žijeme v moderní společnosti, a tak by naším společným cílem mělo být, aby menstruační chudoba byla zcela potlačena a byl dostatek dostupných a bezplatných hygienických vložek například na školách, kde je toto téma u dospívajících dívek velmi citlivé.“ 


Menstruační chudoba 

„Česká ženská lobby na menstruační chudobu dlouhodobě upozorňuje. Naposledy jsme žádali premiéra prostřednictvím Rady vlády pro rovnost žen a mužů o zahrnutí snížení sazby DHP na menstruační potřeby v rámci konsolidačního balíčku. Bohužel vláda a později ani parlament toto opatření nepodpořili. I tato skutečnost ukazuje, jak souvisí rozhodování s nedostatečným zastoupením žen, neboť muži ve vládě i v parlamentu u nás mají výraznou většinu, což vede k přehlížení problémů jako je právě menstruační chudoba," říká Marta Smolíková, předsedkyně ČŽL a místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů.  

Zakladatelka spolku SOLA Lucie Gregorová doplňuje: „Ženám, pro které i vložka může být luxus, pomáháme už třetím rokem. Rozdali jsme desetitisíce menstruačních potřeb. Tisícům žen jsme zajistili větší důstojnost, desítkám rodin sólo rodičů klidnější rok s celoroční zásobou menstruačních potřeb. Ani po té době nás nepřestává překvapovat, jak nedostupné často menstruační potřeby jsou a jakou radost ženám dělá, když se mohou spolehnout na jejich dostatek a kvalitu. Menstruace se neptá, jestli se vám zrovna hodí nebo jestli na ni máte. Prostě přijde. A žádná žena by neměla čelit tomu, že je kvůli nedostatku menstruačních potřeb vyřazena z běžného života. To, že v České republice máme jedno z nejvyšších DPH, je i odrazem toho, jakým tabu téma menstruace je. Jsme velmi rádi, že v tématu menstruační chudoby získáváme tak silné spojence, jako je například Tesco.“ 

Menstruační chudoba je charakterizována nedostupností adekvátních menstruačních pomůcek, hygienických zařízení či vzdělání v oblasti menstruační hygieny. Podle odhadů si menstruační pomůcky nemůže dovolit každá desátá žena v Evropě. Ženy, které se s menstruační chudobou potýkají, si nemohou dovolit nezbytné menstruační pomůcky, což v mnoha případech znamená, že jim to mimo jiné brání v tom chodit do školy, pracovat a jinak se zapojovat do každodenního života. Menstruační chudoba způsobuje fyzické, psychické i emocionální problémy. Od roku 2007 umožňují právní předpisy Evropské unie všem členským státům snížit výši daně u dámských hygienických potřeb. Tesco chce jít příkladem pro ostatní, proto se rozhodlo snížit ceny u těchto výrobků vlastní značky o hodnotu DPH. Nabídka platí od 21. května do 31. prosince 2024. 

Více se dočtete na: https://corporate.itesco.cz/udrzitelnost/pece-o-komunity/podpora-dustojne-menstruace 


Nejčtenější články