Close search

Tesco poprvé představilo komunitní dny v Karviné, Brně a Táboře

Tesco Zdroj: Tesco

Společnost Tesco poprvé představila čerstvou novinku Tesco komunitní dny, během kterých přímo ve svých prodejnách ukazuje, jak konkrétně pomáhá místním okolním komunitám. Premiéru měly Tesco komunitní dny ve dnech 17. a 18. října 2023 v Karviné, Brně a Táboře

Novinka –⁠Tesco komunitní dny

V rámci společenské odpovědnosti se Tesco dlouhodobě zaměřuje na pomoc komunitám, do této oblasti patří poslední novinka Tesco komunitní dny. „V Tesco jsme hrdí na to, že můžeme podporovat projekty a organizace, které jsou pro naše spolupracovníky a zákazníky v komunitách, kde žijeme a pracujeme, skutečně důležité. Náš unikátní grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme, každodenní darování potravinových přebytků, sbírky potravin a školních pomůcek pro potřebné jsou výstižnými příklady toho, jak každý den pomáháme komunitám,“ uvedl na komunitních dnech Michal Vaňáček, manažer komunikace ve společnosti Tesco.


Na Tesco komunitních dnech zástupci obchodů předávají dárkové šeky vítězným organizacím grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Představují také další partnerské organizace, se kterými pobočky dlouhodobě spolupracují, jako jsou například potravinové banky, a setkávají se také s výherci grantového programu z předchozích kol. Součástí komunitních dnů jsou rovněž zábavné doprovodné programy pro veřejnost.


Tour Karviná, Brno a Tábor

Úplně první Tesco komunitní dny proběhly v hypermarketu v Karviné (tř. 17. listopadu) v úterý 17. října 2023 v dopoledních hodinách. Z partnerských organizací se zde představily Potravinová banka Ostrava, ADRA a škola Dakol. Dárkové šeky programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ převzali zástupci organizací Charita Český Těšín, ADAM –⁠ autistické děti a my a Zdravotní klaun. Z výherců předchozích kol grantového programu vystoupila také Slezská humanita. Ještě ten den odpoledne se vydali zástupci Tesco na další komunitní dny do hypermarketu Brno – Královo Pole. Z partnerských organizací zde vystoupil Domov sv. Markéty. Dárkové šeky programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ převzali zástupci organizací Na počátku, Tichý svět a Diecézní charita Brno. Z výherců předchozích kol se představila organizace Za sklem. Ve středu 18. října 2023 se pak komunitní dny v dopoledních hodinách přesunuly do hypermarketu Tábor (ul. Soběslavská). Z partnerských organizací se představil Azylový dům pro ženy a matky a Mateřská škola A. Kančeva. Děti z mateřské školy si zároveň připravily hudební vystoupení. Dárkové šeky programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ převzali zástupci organizace Centrum Kaňka a z předchozích výherců se akce zúčastnila Diakonie Rolnička, která s obchodem dlouhodobě spolupracuje.


Do budoucna Tesco plánuje uspořádat komunitní dny i v dalších prodejnách po celé ČR.

S Tesco komunitními dny je úzce propojen výše zmíněný grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ na podporu dobročinných projektů. V současné době probíhá již 14. kolo, ve kterém se rozdělí přes tři miliony korun. Až do pátku 3. listopadu mohou neziskové a příspěvkové organizace z celé České republiky přihlásit své projekty zaměřené na zlepšení kvality života v lokalitě, ve které působí. Oblíbenost programu potvrzuje vysoký počet zaslaných přihlášek v minulém kole, do kterého se přihlásilo téměř 500 projektů. Za celou dobu trvání programu od roku 2016 přispělo Tesco na podporu místních organizací již 53 190 000 Kč, přihlásilo se celkem 7 050 projektů a zákazníci organizacím udělili 32 761 342 hlasů. Veškeré informace k programu Vy rozhodujete, my pomáháme najdete: https://itesco.cz/pomahame/


Nejčtenější články