Close search

Střídavá péče ano, či ne? Pohled psychologa

pixabay Zdroj: pixabay

Na střídavou péči jsou rozporuplné názory. Po rozchodu ji často jeden z rodičů nebo i oba požadují. V některých zemích je střídavá péče tou první možností, kterou soud rodičům nabízí. U nás tomu tak není, a tak se vždy zvažují podmínky, za kterých bude v pohodě především dítě. Tzv. “střídavka” má mnoho zastánců i odpůrců. Co na to říká psycholog?

Z pohledu psychologa je potřeba splnit určité podmínky, za kterých bude střídavá péče prospěšná pro dítě a bude fungovat tak, jak má.

1. Dítě musí být dostatečně zralé na to, aby zvládlo fungovat ve dvou domácnostech a v klidu se na týden obešlo bez matky, nebo bez otce. Za žádnou cenu nesmí být dítě vystaveno stresovým situacím, aby se to nepodepsalo na jeho psychickém vývoji.

Psychologové určitě střídavou péči nedoporučují u dětí batolecího věku, u předškoláků je tato možnost přinejmenším sporná.

2. Další podmínkou je, aby spolu rodiče dokázali komunikovat. Musejí být schopni domlouvat se na výchově i řešit každodenní starosti týkající se dítěte. Pokud dítě střídá domácnosti, musejí u obou rodičů platit podobná pravidla.

Existují i případy, kdy se v jedné domácnosti střídají rodiče, to vidí psychologové jako ideální řešení. Funguje to ale jen v případech, že rodiče nemají nové partnery.

3. Rodiče musí bydlet relativně blízko od sebe, aby dítě mělo jednu školku, školu, kroužky - stejnou sociální skupinu dětí.

Motivace rodičů

Splnit tyto podmínky není jednoduché, ale psychologové z nich většinou neslevují. Důležitá je taky motivace proč rodiče střídavou péči chtějí. Když je to z důvodu lásky k dítěti, které chtějí vídat stejně často, jako druhý rodič, je to v pořádku. Když hlavní roli hraje ego a střídavou péči jeden z rodičů vnímá jako prostředek boje mezi partnery, je to vždycky špatně a psycholog by to měl rozklíčovat.

Když se soud rozhoduje, jestli střídavá péče bude v daném případě vhodná, dotazuje se psychologa samozřejmě i na pohled dítěte. Zajímá ho aktuální vztah dítěte k oboum rodičům. Určitě ne formou, jestli má rádo víc maminku nebo tatínka, to není ani profesionální ani etické.

Zdravé uvažování

Jasnou podmínkou pro “střídavku” je i to, jestli se oba rodiče dokáží o dítě dobře postarat (musejí mít na dítě čas, nesmějí být závislí na alkoholu nebo drogách, musí mít stálý příjem a bydlení v odpovídajících podmínkách. V každém případě je důležité, aby psycholog neztrácel zdravý rozum v uvažování a myslel především na klid a pohodu dítěte.

 

Nejčtenější články