Close search

Strach z manželství, líbání i práce: Jaké jsou nejzvláštnější fobie světa?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Každý známe někoho, kdo má panickou hrůzu z pavouků, hadů, myší, výšek, nebo z uzavřených prostor. Je ovšem rozdíl mít „pouhý“ strach a opravdovou fóbii. Co to vlastně fóbie je a jak se dá léčit?

Fóbie je úzkostná psychická porucha, která se projevuje chorobným strachem z čehokoliv. Lidé, kteří trpí nějakou fóbií, si svůj strach plně uvědomují, ale nejsou schopni ho nijak potlačit. Úzkost nemusí vyvolat přímo ta konkrétní věc, ze které má někdo strach, někdy postačí pouhé pomyšlení na ni, nebo třeba fotografie.

Proč vzniká?

Příčiny mohou být různé. Úzkost může být buď vrozená, nebo převzatá, pokud si jí jedinec, většinou v dětství, všimne u někoho jiného. Pak může také fóbie vzniknout jako následek nezájmu rodičů, fyzického nebo sexuálního zneužívání, či jako posttraumatická stresová porucha. 

Čím se projevuje

Příznaky fóbie se rozdělují na psychické a fyzické. Psychické jsou například úzkost, napětí, neklid, pocit ohrožení i obava ze smrti. Mezi ty fyzické patří bušení srdce, pocení, chvění, bolesti na hrudníku, nevolnost, závrať, návaly horka nebo chladu a bolest hlavy.

Způsob léčby

Fóbie se dají léčit několika způsoby:

  • Kognitivně behaviorální terapie (KBT) - Terapeut zaujímá roli experta, postupně však přenáší odpovědnost za průběh terapie na pacienta. Lze také pracovat s expozicí, ale u silně úzkostných pacientů stačí pouhá představa vyvolávající úzkost. KBT se zaměřuje na učení a směruje pacienta k soběstačnosti.
  • Expoziční terapie - Pacient je postupně vystavován obávaným situacím. Terapie je založená na tom, že úzkost nemůže růst do nekonečna a po určité době začne zase klesat.
  • U některých druhů fóbie lze podávat léky, které potlačují úzkost.
  • V některých případech může pomoct léčba šokem. Ta ovšem může vyvolat i opačný efekt, takže je potřeba použití této metody hodně zvážit.
  • Rychlá léčba fóbie (neurolingvistické programování) - Léčený projde procesem, který mění vzpomínku na dobu, kdy fobie vznikla. 

Jaké nejpodivnější fóbie existují, si můžete přečíst v galerii. 

Nejčtenější články