Close search

Psychotické poruchy mohou být akutní, většinou se pak neobejdou bez hospitalizace

Pixabay Zdroj: Pixabay

Duševní potíže v těch lehčích případech spočívají v mírném nekomfortu člověka, ale mohou se dostat až do velmi nepříjemných stavů spojených s bludy a paranoiou. Pak už jde doslova o život. Akutní přechodná psychotická porucha přichází náhle a její projevy jsou nepřehlédnutelné. Jsou velmi podobné, ne-li stejné, jako v případě paranoidní schizofrenie. Na rozdíl od schizofrenie jde však o projevy přechodné.

Psychotická porucha je spojena s nápadnými změnami v chování postiženého, zásadně se mění jeho osobnost až k psychopatologii. Dochází k poruchám myšlení a vnímání. Člověk čelí bouřlivým, proměnlivým emocím a jen těžko je zvládá. Od prvních příznaků, které mohou být jen mírné a nemusejí mít psychotický charakter, uběhne zpravidla jen pár dnů, než se začnou objevovat bludy a halucinace.

K plnému rozvinutí poruchy stačí pár dnů

Rychlý rozvoj příznaků je pro akutní psychotickou poruchu typický. Od prvních projevů trvá nejdéle dva týdny, než člověk začne trpět projevy schizofrenie. Dostává se do stavu, který vyžaduje promptní odbornou pomoc. V ohrožení je život pacienta samotného, ale také lidí v jeho okolí.

Příčiny jsou různé

Akutní přechodná psychotická porucha je pojem, který dle doc. MUDr. Pavla Pavlovského, CSc. z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK Praha a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zahrnuje obsáhlou, nejednotnou skupinu diagnóz. Mohou se řadit do oblasti schizofrenie a jí blízkých stavů, ale může převažovat i afektivní složka, tzn. že mají blízko k poruchám nálady.

Reakce na stres

Může se jednat o první projevy schizofrenie, ale také o příznaky schizoafektivní nebo bipolární poruchy. Nezřídka však jde o reakci na akutní nebo dlouhodobý stres, která pod dohledem odborníků dříve či později odezní. Pacient se pak dostane zpět do normálního stavu.

Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc. ve svém článku popisuje, že pacient na psychiatrii zpravidla přichází velmi neklidný, nespolupracující až agresivní. Pak je nutné aplikovat psychofarmaka, která jsou základem léčby.

JAK DUŠEVNÍ PORUCHY, PORUCHY OSOBNOSTI ČI PORUCHY NÁLADY ZNEPŘÍJEMŇUJÍ ŽIVOT? PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Literatura:

Smolík, Petr: Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf, 1996.

Raboch, Jiří; Pavlovský, Pavel a kol.: Psychiatrie. Praha: Karolinum, 2012.

Nejčtenější články